Introdu cuvânt cheie

Events

  • This event has passed.

Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie

Facultatea de Drept 0 1053

Titlul proiectului: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377.


Update:

Masa rotundă, organizată în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377 – a adunat specialiști/profesioniști ai dreptului interesați de obiectul general și specific al Proiectului și, în special, de tema propusă pentru discuțiile întrunirii: identificarea celor mai efective și eficiente moduri de asistență juridică disponibile pentru cetățenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrația publică și sistemul judiciar, în vederea promovării acestora

Așa cum s-a remarcat și în cadrul Atelierului de lucru din 22 noiembrie, bagajul terminologic – propus a fi utilizat în desfășurarea activităților promovate de Proiect – trebuie să fie cu atenție construit, întrucât termeni precum „vulnerabil”, „victimă”, „abuz” ș.a., odată folosiți într-un fond juridic, comportă variabile subiective, care pot determina reversul medaliei.

În demersul de a identifica cele mai efective și eficiente moduri de asistență juridică disponibile pentru cetățenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli în administrația publică, s-a dezbătut, în mod inevitabil, misiunea Centrului. Astfel, s-au putut evidenția avantajele pe care le poate aduce un Centru menit să sprijine persoanele care nu s-au bucurat de un tratament juridic just din partea autorităților statale sau care nu reușesc să-și obiectiveze accesul spre pârghiile de înfăptuire a justiției. În cadrul acestui dialog, s-au evidențiat și riscurile părților implicate (calificate și necalificate în drept). În altă ordine de idei, s-a exprimat faptul că, într-adevăr, Centrul poate să ajungă să ofere cel mai eficient mod de asistență juridică pentru cetățenii care se încadrează în grupul țintă al Proiectului, având în vedere misiunea specifică asumată și, alături de alte împrejurări, faptul că birourile de informare deja existente, din domeniile de activitate administrativă și judiciară, nu sunt doar subdimensionate, dar nu au nici posibilitatea efectivă de a selecta și de a contextualiza, cu sprijinul unor experți, cererile de informare/ consiliere (juridică și parajuridică) ale cetățenilor.

Totodată, s-a promovat ideea diseminării informațiilor (specifice Proiectului) pe căi și canale de comunicare care să acopere posibilitățile unui public cât mai larg (nu doar vizual, ci și audio), astfel încât să nu se facă discriminări privind accesul la informație.

Vă mulțumim pentru participare, pentru dialogul construit și pentru disponibilitatea de a lucra împreună și pe viitor.


Data: Sâmbătă, 24 noiembrie 2018, ora 11:00


Masa rotundă  – Identificarea celor mai efective și eficiente moduri de asistență juridică disponibile pentru cetățenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrația publică și sistemul judiciar, în vederea promovării acestora

Data: Sâmbătă, 24 noiembrie 2018, ora 11:00
Locaţia: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, S101

La Masa rotundă vor participa persoane care desfășoară/ sunt autorizate să desfășoare activitate juridică, specialiști în domeniul dreptului, profesioniști în domeniul dreptului, precum și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor care lucrează cu grupurile cele mai vulnerabile.