Introdu cuvânt cheie

Events

  • Acest eveniment a trecut.

Nereguli și abuzuri din administrație și sistemul judiciar

Facultatea de Drept 0 1033

Joi , ora 16:30, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea De Drept, sala 101

Titlul proiectului: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377.

Atelier de lucru – Nereguli și abuzuri in administrație și sistemul judiciar

Data: joi, 22 noiembrie 2018
Locaţia: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, S101

Sunt invitați să participe persoane care desfășoară/ sunt autorizate să desfășoare activitate juridică, specialiști în domeniul dreptului, profesioniști în domeniul dreptului.

Atelierul a reușit, prin prisma temei propuse – în cadrul proiectului „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377 –, să adune specialiști/profesioniști ai dreptului interesați de construirea unui dialog viu între actorii principali ai dreptului, în demersul de înțelegere – în același fond de explorare al Proiectului –  a nevoilor grupurilor țintă și a modului în care aceste grupuri țintă se raportează la nevoile lor de documentare și asistență juridică. Totodată, s-a accentuat, prin prisma problematicilor specifice discutate, utilitatea și necesitatea formării specialiștilor din domeniul dreptului pentru a lucra cu grupurile vulnerabile (grupuri țintă care trebuie să fie identificate cu atenție, în baza unor criterii obiective și clar stabilite), în conjuncție cu promovarea și eficientizarea metodelor alternative de rezolvare administrativă a litigiilor dintre administrația publică și cetățeni. Nu în ultimul rând, s-a observat și motivat faptul că termeni precum „victimă”, „abuz” și „vulnerabil”, odată utilizați într-un fond de activitate administrativă și judiciară, trebuie să fie cântăriți și consemnați cu solicitudine, întrucât comportă, în mod inevitabil, factori subiectivi.
Salutăm această primă manifestare concretizată sub forma unui dialog între specialiști ai dreptului, în cadrul unui Proiect care propune, dimpreună cu alte obiective principale, și o formă de educație juridică în rândul subiecților necalificați ai dreptului (lipsa cunoașterii/informării poate fi un indicator de vulnerabilitate). Într-un atare demers (dovedit a fi necesar), o primă conștiență asupra problematicilor propuse de Proiect trebuie să vină din partea actorilor calificați ai dreptului. Un dialog juridic eficient, căutat a fi pus în beneficiul grupurilor țintă vulnerabile, nu poate exista în lipsa implicării persoanelor care sunt autorizate să desfășoare activitate juridică.
Vă mulțumim pentru participare!
Eveniment Tags: