Facultatea de Drept

Fiat Justitia 2015


Data postării 13.11.2014


Stimată doamnă decan,

Îmi revine deosebita onoare de a mă adresa dumneavoastră, în numele Cercului de Drept „Ius Iuventutis” al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior”, Târgu-Mureș, cu scopul de a vă informa cu privire la organizarea ATELIERULUI JURIDIC care cuprinde cea de-a unsprezecea ediție a Concursului de Drepturilor Omului „Fiat Justitia” , precum şi a primei ediții a Concursului de Drept European, concursuri care se vor organiza în perioada 13-15 martie 2015.
Pe această cale, ne face deosebită plăcere să deschidem invitația către studenții Facultății de Drept din cadrul Universității dumneavoastră, pentru a lua parte la aceste competiții care au ca obiective promovarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și acordarea posibilitățiii unui studiu mai aprofundat și diversificat al legislației CEDO, precum şi promovarea şi stimularea studiului dreptului Uniunii Europene.
Competițiile se vor desfășura în intervalul 13 - 15 martie 2015, la sediul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior”, Târgu-Mureș. Cauza supusă dezbaterilor pentru fiecare concurs, programul, formularele de înscriere și regulamentele concursurilor sunt publicate pe website-ul http://fiatiustitia.upm.ro.
Înscrierea se va face în perioada 29 septembrie – 15 decembrie 2014 pentru Concursul de Drepturile Omului şi 6 Octombrie – 15 decembrie 2014 pentru Concursul de Drept European, prin completarea de către fiecare echipă a Formularului de Înscriere din secţiunea Înscrieri a website-ului http://fiatiustitia.upm.ro.
Dorim ca ATELIERUL JURIDIC să fie o oportunitate atractivă și benefică pentru studenții din toate centrele universitare din România, iar printre participanți sperăm că se vor număra și studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității dumneavoastră. De asemenea, dorim să vă cerem sprijinul în mediatizarea concursului, prin rugămintea de a afișa posterele de promovare, atașate acestei scrisori, la avizierul Facultății dumneavoastră.
În speranța că veți da curs rugăminții noastre, dorim să vă asigurăm de toată considerația noastră.

Cu deosebită considerație,
Iulia Diana David
Președinta Cercului de Drept „Ius Iuventutis”


Documente:

Informare Atelierul Juridic Fiat Justitia 2015
Afiș (Drept European)
Afiș (Drepturile Omului)

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept