Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 26 DIN 02.12.2020

HCF 26 DIN 02.12.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 26 DIN 02.12.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]