Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 25 DIN 10.12.2021

HCF 25 DIN 10.12.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 25 DIN 10.12.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]