Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 2 DIN 13.02.2024

HCF 2 DIN 13.02.2024

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 02 DIN 13.02.2024 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]