Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 19 DIN 17.11.2022

HCF 19 DIN 17.11.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 19 DIN 24.11.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 19 DIN 25.09.2021

HCF 19 DIN 25.09.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 19 DIN 25.09.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]