Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 18 DIN 17.11.2022

HCF 18 DIN 17.11.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 18 DIN 17.11.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 15 DIN 18.10.2022

HCF 15 DIN 18.10.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 15 DIN 18.10.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 18 DIN 22.09.2021

HCF 18 DIN 22.09.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 18 DIN 22.09.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]