Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 16 DIN 04.11.2022

HCF 16 DIN 04.11.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 16 DIN 04.11.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 16 DIN 04.08.2021

HCF 16 DIN 04.08.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 16 DIN 04.08.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]