Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 14 DIN 20.09.2022

HCF 14 DIN 20.09.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 14 DIN 20.09.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 14 DIN 16.07.2021

HCF 14 DIN 16.07.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 14 DIN 16.07.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 14 DIN 16.06.2020

HCF 14 DIN 16.06.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 14 DIN 16.06.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]