Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 11 DIN 20.07.2022

HCF 11 DIN 20.07.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 11 DIN 20.07.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]