Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 09 DIN 23.05.2022

HCF 09 DIN 23.05.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 09 DIN 23.05.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 09 DIN 07.05.2021

HCF 09 DIN 07.05.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 09 DIN 07.05.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]