Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 08 DIN 13.05.2022

HCF 08 DIN 13.05.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 08 DIN 13.05.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]