Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 05 DIN 10.03.2022

HCF 05 DIN 10.03.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 05 DIN 10.03.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 05 DIN 01.03.2021

HCF 05 DIN 01.03.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 05 DIN 01.03.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]