Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 04 DIN 26.02.2021

HCF 04 DIN 26.02.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 26 DIN 26.02.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]