Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 02 DIN 10.02.2023

HCF 02 DIN 10.02.2023

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 02 DIN 10.02.2023 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 02 DIN 09.02.2022

HCF 02 DIN 09.02.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 02 DIN 09.02.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 02 DIN 08.02.2021

HCF 02 DIN 08.02.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 27 DIN 02.12.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]