Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 01 DIN 12.01.2023

HCF 01 DIN 12.01.2023

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 01 DIN 12.01.2023 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 01 DIN 03.02.2022

HCF 01 DIN 03.02.2022

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 01 DIN 03.02.2022 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]
HCF 01 DIN 03.02.2021

HCF 01 DIN 03.02.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 01 DIN 03.02.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel [...]