Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 2019

HCF 2019

HOTĂRÂRI CONSILIU FACULTATE 2019 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 [...]