Introdu cuvânt cheie

personal

PERSONAL DIDACTIC

CONF. UNIV. DR. VESMAȘ Daiana-Maura

 • Domeniul activitate științifică: Drept administrativ şi Dreptul Uniunii Europene
 • Contact:
  Facultatea de Drept
  Calea Dumbrăvii, nr. 34
  Sibiu, România
  Birou: nr. 009, Etajul I
  Email: daiana.vesmas@ulbsibiu.ro
Discipline predate

PERSONAL DIDACTIC/AUXILIAR

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU PERSONALUL NOSTRU

 

 • Domenii de competenţă şi interes: Drept administrativ şi Dreptul Uniunii Europene
 • Contact:
  Facultatea de Drept
  Calea Dumbrăvii, nr. 34
  Sibiu, România
  Birou: 109
  Email: daiana.vesmas@ulbsibiu.ro
 • Curriculum Vitae
  Dr. Iur. Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (2003) cu teza: POLITIC ŞI JURIDIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CONTEMPORANĂ
  1992-1994: Consilier al preşedintelului şi purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Sibiu
  1991-1992: Consilier juridic, Agenţia naţională de Privatizare
  1990-1991: Consilier Juridic, Agenţia VBT Sibiu
  1987-1990: Secretar al Biroului Executiv al Consiliului Popular al comunei Bruiu, jud.Sibiu
  1992 – 1996: Cursuri de specializare postuniversitară:
  26 septembrie-15 octombrie 1993 – Cursul de formare a formatorilor în managementul comunităţilor umane, Ministerul Lucrarilor Publice Romania,şi Centrul ONU pentru comunităţile umane (UNCHS)
  octombrie – februarie 1993/1994 – Protecţia europeană a drepturilor omului (Prof.dr.Herbert Petzold, Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative din Speyer, RFG
  octombrie – februarie 1993/1994 -Probleme actuale ale integrării europene (Prof.univ.dr.Siegfried Magiera, Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative din Speyer, RFG)
  octombrie – februarie 1993/1994 – Filosofia contemporană a statului şi dreptului (Prof.dr.W.Schreckenberger, Ş.S.S.A, Speyer, RFG)
  octombrie – februarie 1993/1994 – Procese parlamentare (Prof.univ.dr.H.Zeh, Speyer, RFG)
  octombrie – februarie 1993/1994 -Teoria procesului legislativ (Prof.univ.dr.W.Schreckenberger,
  Octombrie – februarie 1993/1994 – Limba germană pentru administraţie (Prof.univ.dr.Regina Dold, Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative din Speyer, RFG)
  octombrie – februarie 1993/1994 – Limba engleză pentru administraţie (Prof.dr. Patricia Magiera, Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative din Speyer, RFG)
  Legislaţia germană în procesul integrării europene – Scoala de vară de 3 săptămâni organizată de Centrul internaţional (IZ) al Universităţii din Tuebingen, RFG
  2000-2001 – Stagii de cercetare-documentare la Universitatea din Tuebingen RFG şi Univ.din Rennes I, Franţa
  2000 – Bursă de cercetare de 1 lună din partea Universităţii din Tuebingen
  martie 2001 – Regimul juridic al străinilor în R.F.G (Prof.dr.Berndt Fabritius, Scoala Superioară de Administraţie din Meissen, RFG)
  martie 2001 – Aspecte economice şi sociologice privind integrarea europeană a statelor candidate la UE-exemplul României (dr. Ralf Sowitzky, Şcoala Superioară de Administraţie din Meissen, RFG)
  martie 2001 – Introducere în dreptul civil german ((Prof.dr.Berndt Fabritius, Şcoala Superioară de Administraţie din Meissen, RFG)
  1993-1994: Atestat de echivalare specializarea Drept, Universitatea de Bucureşti
  1983-1987: Licenţiat, Facultatea de Drept din Bucureşti, specializarea Drept economic-administrativ
  1978-1982: Liceul teoretic „Octavian Goga”, Sibiu
  Activitate universitară:
  2007-2012 şi 2016-prezent: Prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu cu probleme de
  învăţământ şi asigurare a calităţii în învăţământ
  2007-2008: Decan interimar al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  2005- prezent: Conferenţiar universitar, Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
  1998-2004: Secretar ştiinţific și manager al Universităţii Româno-Germane din Sibiu
  1996- 2005: Lector universitar, Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
  1994-1996: Asistent universitar, Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Lucrări publicate în volum:
  Autor unic:
 1. Fenomenul guvernării – Repere fundamentale, Editura BURG, Sibiu, 2003, 285 p.
 2. Drept instituţional comunitar european – Curs universitar, Editura BURG, Sibiu, 2004, 338 p.
 3. Drept administrativ – Teoria generală. Organizarea administraţiei publice. Volumul I, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2005, 399 p.
 4. Drept administrativ – Teoria generală. Organizarea administraţiei publice. Volumul II, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2005, 286 p.
 5. Introducere în drept comunitar: Instituţii-Principii fundamentale-Cele 4 libertăţi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Bucureşti, 2008, 176 p.
 6. Drept public economic, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 540 p.
 • Articole, Studii, capitole de carte:
  STUDII ŞI ARTICOLE  PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ
 1. România – Administraţia publică locală şi problemele comunităţilor locale, (co-autor cu Prof. dr Ioan Santai) în Revista de Drept Public nr. 2/1995, Edit. Atlas T&T Bucureşti, 1995.
 2. Interesul politic şi interesul public – Noţiuni şi interferenţe, în Caietul ştiinţific al ISAR “Paul Negulescu” nr. 2/2000, Edit.Burg, Sibiu, 2000
 3. Interesul politic şi interesul public în procesul de realizare a sarcinilor administraţiei publice în Caietul ştiinţific al ISAR “Paul Negulescu” nr.3/2001, Edit.Burg, Sibiu, 2001
 4. Sarcinile statului contemporan şi sfera guvernării în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1-2 / 2001, Edit. Rosetti, Bucureşti, 2001
 5. Fundamentarea sarcinilor administraţiei publice în sistemul politico-administrativ contemporan în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1-2 / 2001, Edit. Rosetti, Bucureşti, 2001
 6. Conceptul statului de drept, în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu, nr.1/2002, Edit.Burg, Sibiu, 2002
 7. Consideraţii privind stadiul actual al negocierilor în vederea aderării României la Uniunea europeană şi armonizarea cu aquis-ul comunitar în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu, nr.2/2003, Edit.Burg, Sibiu, 2003
 8. Unele exigenţe privind regimul juridic actual al partidelor politice în Romania în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu nr.2/2003, Edit.All Beck, Buc., 2003
 9. Problema pasivităţii administraţiei în dreptul german. Aspecte de ordin substanţial şi procedural în Revista de Drept Public nr. 3/2003, Edit.All Beck, Buc., 2003
 10. Administraţia publică între libertate şi constrângere în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1-2/2003, Edit.Rosetti, Bucureşti, 2003
 11. Reforma administraţiei publice româneşti în perspectiva integrării europene în Caietele Ştiinţifice ale ISA « Paul  Negulescu », nr.5/2003, 2003
 12. Consideraţii privind conceptul şi regimul juridic ale  serviciului public european în Caietele Ştiinţifice ale ISA « Paul  Negulescu » nr.6/2004, 2004
 13. Unele aspecte actuale privind procesul decizional în cadrul Comunităţii Europene în Acta Universitatis Lucian Blaga, Nr.1-2/2004, Edit. Rosetti Bucureşti, 2004
 14. Comunitatea Europeană – o comunitate juridică în Acta Universitatis Lucian Blaga, Nr.1/2005, Edit. Rosetti, Bucureşti, 2005
 15. Inadvertenţe cuprinse în reglementările actuale privind consiliile judeţene în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu nr.4/2004, 2005
 16. Consideraţii teoretice privind controlul politic asupra administraţiei publice în Acta Universitatis Lucian Blaga nr.2/2005, 2005
 17. Unele aspecte actuale privind procesul decizional în cadrul Comunităţii Europene în Acta Universitatis Lucian Blaga,. 1-2/2004, Editura Hamangiu, Bucureşti 2005, 2005
 18. Unele consideraţii teoretice privind controlul politico-juridic asupra Executivului şi administraţiei publice româneşti contemporane în Acta Universitatis Lucian Blaga,.  Supliment 2005, Editura Hamangiu, Bucureşti 2005
 19. Consideraţii privind proiectul Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu, Seria Ştiinţe Juridice şi Administrative, nr.3/2004, Editura Burg, Sibiu, 2005
 20. Comunitatea Europeană – O Comunitate Juridică în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 1-2/2005, Editura Hamangiu, Bucureşti 2005
 21. Theoretical Aspects regarding the Politica land Judicial Control of the Executive and the Contemporary Romanian Public Administration, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Supplement
 22. Aspecte privind principiul subsidiarităţii în lumina Tratatului constituţional al Comunităţii şi Uniunii Europene în Caietul Ştiinţific al I.S.A. „Paul Negulescu”, nr. 8/2006, Editura Burg, Sibiu, 2006.
 23. Consideraţii privind apariţia, evoluţia şi stadiul actual al arhivelor comunale în România (I) în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.2/2007, Editura Hamangiu, Bucureşti 2007
 24. Despre natura juridică a comunităţilor europene şi a dreptului comunitar european în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1/2008, Editura Hamangiu, Bucureşti 2008
 25. Despre principiile generale comune şi necesitatea reglementării unui cadru juridic european al bunei guvernări în Caietul Ştiinţific nr.3,Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, 2008
 26. Integrarea europeană şi politicile regionale ale Uniunii Europene în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.2/2009, Editura Universul Juridic Bucureşti, 2009
 27. Despre reforma serviciilor publice în Romania în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1/2010, Editura Universul Juridic Bucureşti 2010
 • STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME ALE UNOR CONFERINŢE INTERNAŢIONALE  DIN ŢARĂ sau  STRĂINĂTATE (selecţie)
 1. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern la acest sfârşit de secol şi mileniu în vol. «10 decembrie 1948 – 10 decembrie 1998- 50 de ani de la proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Edit. Academiei Trupelor de Uscat –Sibiu, 1999.
 2. Regionalismul – principiu constituţional structurant şi maximă a limbajului politico-juridic contemporan, Editura All Beck Bucureşti 2002
 3. Administrarea Internetului între autoritatea statală şi administrarea privată în Volumul Conferinţei Statul şi dreptul – mutaţii instituţionale contemporane, Sibiu, 2-3 iunie 2006, Ed. ULBS, 2006.
 4. Consideraţii privind raportul dintre dreptul intern şi dreptul comunitar în contextul integrării europene – Volumul Conferinţei „ Consecinţe Politico-Juridice ale Integrării Statelor în Uniunea Europeană, Sibiu, 1-2 iunie, 2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,2007
 5. „Die Restitution und/oder Entschaedigung enteigneter Gueter in Rumaenien”, Volumul Conferinţei  : Der Dialog ueber den Schutz des Eigentums der nationalen und etnischen Minderheiten als Beitrag zur Verstaendigung mit den oestlichen Nachbarn”, organizată de către Grupul de Studii pentru politică şi drept internaţional public al Universităţii din Marburg în colaborare cu Asociaţia culturală a refugiaţilor de origine germană, Bonn, 24-26 octombrie 2007, Vahlen, Bonn, Germania
 6. Legal Protection of National Cultural Heritage in Romania, Volumul Conferinţei internaţionale „ Europe between the Freedom of Culture and the Culture of Freedom, Sibiu 8-17 iulie 2007, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2008
 •  Proiecte de cercetare:

COORDONARE ŞI PARTICIPARE LA GRANTURI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
Nr. crt. Denumirea programului şi patronaj Tipul proiectului şi anul desfăşurării Valoarea proiectului Parteneri Calitatea participării
1. Programul OUVERTURE/ PHARE al Comunităţii Europene Cooperare regională
1993-1994
500.000
EURO
Consiliul Judeţean Sibiu
Primăria Nordborg DK, Primăria Finsterwalde, RFG
Primăria Finspang Suedia
expert consultant
traducător/
interpret
2. Programul JOOP / PHARE al Comunităţii Europene Centru de consultanţă şi asistenţă veterinară pentru fermieri
Cluj-Napoca
1994-1995
260.000
EURO
Academia de Ştiinţe Agricole Cluj-Napoca
Asociaţia Medicilor Veterinari din Aarhus DK
expert
consultant
traducător/interpret
2. Programul Erasmus – Socrate / PHARE al Comunităţii Europene Instruire în probleme de democraţie şi administraţie locală
1992-1996
anual
60.000
EURO
anual
Consiliul Judeţean Sibiu
Camera de Comerţ a Jud. Sibiu
alte autorităţi locale
Primăria din Nordborg DK
Consiliul de Comert Nordborg DK
expert consultant

traducător /interpret

lector

3. Programul Erasmus – Socrate / PHARE al Comunităţii Europene ROSLO
TRAIN
instruire în educaţiei adulţilor
1999 – 2000
35.000 EURO anual Universitatea Populară Bucureşti
Universitatea Populară a Rep. Slovenia
participant
4. Programul TEMPUS II / PHARE
al Comunităţii Europene
CYCLO
TRAIN
centru de instruire prin cicluri de scurtă durată a funcţiona-rilor publici Sibiu
1999-2001
213.070
EURO
Univ. Lucian Blaga
ISAR Paul Negulescu Sibiu
Consiliul Jud.
Sibiu
Cons.local Mediaş
CPLDFAPL – Sibiu
Univ.Rennes I
Univ. Tuebingen
Director de proiect
lector
5. Programul Leonardo da Vinci / PHARE al Comunităţii Europene mobilităţi studenţeşti şi practică în străinătate a studenţilor de la spec. Managem. social
2004 – 2006
132.000
EURO
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
Diakonie
Neuendettelsau RFG
Fundaţia Bavaria – Romania
RO
Coordona-tor de proiect
6. Programul “Sibiu- Capitala Culturală Europeană – 2007”
Proiect : « Universitatea de Vară – Europa între libertatea culturii şi cultura libertăţilor »
Finanţat de Guvernul României în cadrul programului : Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007
Mobilităţi, cercetare, cultură Contract nr. 250/19.04
2007
162.014 RON
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Universitatea din Marburg RFG
Universitatea din Malaga Spania,
Universitatea din Maribor, Slovenia
Universitatea din Bucureşti
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Universitatea  de Arhitectură  « Ion Mincu » din Bucureşti
Director ştiinţific de proiect
Participant în calitate de conferenţiar
7. Proiectul de cercetare « Studiu privind raspundere conventionala in baza legii 677/2001 şi OG nr.2/2001 cu aplicabilitate asupra ANSPDECP » Studiu ştiinţific Contract nr. 02/25.03.
2007
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal
Director de proiect
8. Proiectul de cercetare « Soluţii de armonizare a legislaţiei protecţiei datelor personale in contextul societăţii informaţionale », Studiu ştiinţific Contract nr. 01/25.03.
2007
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal
Director de proiect
9. Proiect
Asistenţă pentru Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Concepere şi redactare manual de Introducere in dreptul comunitar european. Instituţii. Principii fundamentale.Cele 4 libertăţi
Traducere manual Piaţa agricolă
PHARE RO 2005/017-553.01.04.01
9.000 EURO
Human Dynamics Co.Viena Expert pe termen scurt
10. Proiect: Educația juridică de calitate – o șansă mai mare de integrare socio-profesioanlă Studii de piaţă şi de impact
Susţinere de conferinţe, simpozioane, mese rotunde
Contract POSDRU/18/1.2./G/30228 – ID proiect 30228
Valoare 1.557.947 RON
Universitatea Româno-Americană din Bucureşti – coordonator
ULBS-partener
Responsabil de proiect  Expert pe termen lung
 
11. Proiect : Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului Program de burse postdoctorale pentru tineri cercetători Contract POSDRU/2007/RO/051PO001
ID 61968
Valoare individuală 144.000 ROn
Universitatea din Craiova
Universitatea din București
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Participant /bursier
 • Alte activităţi universitare:
  Gastprofessor (Profesor invitat) al Facultăţii de Drept a Universităţii Philipps din Marburg, RFG în cadrul modulului de Studii Europene (ciclul II – studii universitare de masterat) din anul 2008
  Expert ARACIS pentru activităţi de evaluare a calităţii în învăţământul superior în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative din 2008 până în prezent
  Membru fondator al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din 1995
  Membru fondator şi director al Departamentului de Administraţie Locală şi Amenajarea Teritoriului al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României din 2007
  Membru al Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative din 2007
  Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei Române de Drept Comparat din 2009
  Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei de Studii şi Cercetări Juridice – Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi – din 2009
  Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Craiova din 2011
  Coordonator al volumului „Europe between the Freedom of Culture and the Culture of Freedom” editat în cadrul proiectului Sibiu – capitala culturală europeană, Sibiu 2007
  Membru în Consiliul ştiinţific sau Colegiul de Redacţie al altor publicaţii de specialitate (Analele Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Caietele ştiinţifice ale ISAR Paul Negulescu, Statul şi Dreptul – mutaţii instituţionale contemporane, Consecinţe politico-juridice ale integrării statelor în Uniunea Europeană, etc)
  Director al Centrului de Studii, Cercetare ştiinţifică şi Cooperare internaţională în drept public şi ştiinţe administrative al Facultăţii de Drept din cadrul ULBS. din anul 2006 până în prezent
  Membru în Consiliul Facultăţii de Drept din cadrul ULBS in perioadele 1996-2000; 2006-prezent
  Membru în Senatul ULBS şi al Comisiei de Învăţământ a acestuia din anul 2008 până în prezent
  Membru în Senatul Universităţii Româno-Germane din Sibiu şi în Consiliul Facultăţii de Drept din cadrul acesteia în perioada 1998-2004
  Lector asociat în cadrul altor instituţii de învăţământ superior de stat sau private în perioada 1994-2004 ( Academia Forțelor Terestre, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, , Universitatea Româno-Germană din Sibiu Universitatea AISTEDA din Alba Iulia, Universitatea George Bariţiu din Braşov) Din anul 2004 desfăşor activităţi didactice exclusiv la Facultatea de Drept a ULBS
  Membru în Consiliul de conducere al Departamentului pentru orientarea în carieră a studenţilor în perioada 1997-2000
  Membru fondator şi Preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Sibiu-Marburg în perioada 2009-2011
  Membru în Consiliul Director al Fundaţiei Universitare pentru Integrare Europeană în perioada 1998-2004
  Traducător şi interpret autorizat de Ministerul Culturii în domeniul ştiinţe juridice pentru limbile germană şi engleză
  Membru fondator și membru în Consiliul Director al Asociaţiei Mărginimea Sibiului-Vale 2011
  Sportiv de performanţă (1970-1983), specialitatea nataţie, diplome de nivel judeţean şi naţional, vice campion naţional la 200 m mixt
 • Limbi străine: germană, engleză