Introdu cuvânt cheie

Events

  • Acest eveniment a trecut.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR ÎN DREPT

Facultatea de Drept 0 304

Scopul organizării acestei manifestări științifice este de a crea cadrul organizatoric pentru a dezbate rezultatele cercetărilor științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, de a îndemna spiritul științific la identificarea de noi soluții teoretice și practice aplicabile în diversitatea raporturilor juridice, de a promova contribuțiile valoroase.

Contextul pandemiei generată de răspândirea virusului COVID-19 a determinat ca un întreg univers normativ să fie provocat să răspundă noilor realități sociale și economice, să fie adaptat, să fie supus modificărilor. Această conjuncție constituie, fără îndoială, o provocare în plus pentru participanți de a dezbate cadrul legislativ și măsura în care acesta a răspuns la limitarea efectelor crizei.

Lucrările conferinței se vor desfășura în trei secțiuni:

  1. Drept privat – https://docs.google.com/forms/d/1nzUx8Q-OGW_vzoBCqHClQqRsYSAIgRtLPZl2vVcHiZE/edit
  2. Drept public și științe administrative – https://docs.google.com/forms/d/1nzUx8Q-OGW_vzoBCqHClQqRsYSAIgRtLPZl2vVcHiZE/edit

Înregistrarea la conferință se face prin completarea formularului (Google Forms), până cel târziu la data de 24 mai 2021.

Manifestarea științifică se va desfășura online, pe platforma Google Classroom – Google Meet, urmând ca detaliile tehnice să fie transmise participanților expirarea termenului de înscriere.

Lucrările vor fi publicate în volumul conferinței. În vederea publicării, lucrările vor fi avizate de Consiliul științific al conferinței sau de conducătorul de doctorat.

Calendar eveniment:

  • 24 mai 2021 – termen înregistrare participanți;
  • 28 mai 2021 – confirmarea înscrierii în program;
  • 31 mai 2021 – publicarea/comunicarea programului conferinței;
  • 3 iunie 2021 – desfășurarea conferinței online;
  • 10 iunie 2021 – transmiterea formei finale a lucrării prezentate.

Adresa email contact : conferinta.drept@ulbsibiu.ro

Eveniment Tags: