Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Sebastian Constantin SPINEI


Sebastian Spinei

Domenii de interes:

 • Drept procesual civil
 • Organizarea profesiilor juridice liberale
 • Organizarea sistemului judiciar
 • Executare silită civilă

Contact:
Facultatea de Drept
Calea Dumbrăvii, nr. 34
Sibiu, România
Birou: 105
Email: sebastian.spinei@ulbsibiu.ro

Curriculum Vitae

 • Dr. Iur. Facultatea de Drept a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu (2007)
 • Ianuarie 1997-prezent Avocat Baroul Sibiu
 • 1992-1996 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative (Sibiu), licenţiat

Activitate universitară:

 • 2012-prezent: Prodecan al Facultăţii de Drept din Sibiu (responsabil cu cercetarea academică)
 • Octombrie 2013- prezent: Conferenţiar universitar pentru Drept procesual civil, Organizarea profesiilor juridice liberale, Organizarea sistemului judiciar, Executare silită civilă
 • Ianuarie 2005 – octombrie 2014: Lector universitar pentru Drept procesual civil, Organizarea sistemului judiciar, Executare silită civilă
 • 2002 – 2005: Asistent universitar
 • 2000 – 2002: Preparator

Lucrări publicate în volum:

Articole, Studii, capitole de carte:

Proiecte de cercetare:

Membru în:

 • Consiliul Ştiinţific al Acta Universitatis Lucian Blaga
 • Colegiu de redacţie Revista Română de Drept Privat
 • Colegiu de redacţie Revista Română de Executare Silită
 • Colegiu de redacţie Revista de Ştiinţe Juridice
 • International Association of Procedural Law (IAPL)
 • Consiliul Facultăţii de Drept

Limbi străine:

 • Engleză
 • Franceză
 • Italiană
 • Spaniolă

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept