Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Daiana Maura VESMAȘ


Daiana Vesmaș

Domenii de interes:

 • Drept administrativ
 • Dreptul Uniunii Europene

Contact:
Facultatea de Drept
Calea Dumbrăvii, nr. 34
Sibiu, România
Birou: 109
Email: daiana.vesmas@ulbsibiu.ro

Curriculum Vitae

 • 2003: Dr. Iur. Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti cu teza: POLITIC ŞI JURIDIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CONTEMPORANĂ
 • 1992-1994: Consilier al preşedintelului şi purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Sibiu
 • 1991-1992: Consilier juridic, Agenţia naţională de Privatizare
 • 1990-1991: Consilier Juridic, Agenţia VBT Sibiu
 • 1987-1990: Secretar al Biroului Executiv al Consiliului Popular al comunei Bruiu, jud.Sibiu
 • 1992–1996: Cursuri de specializare postuniversitară:
  • 26 septembrie-15 octombrie 1993 – Cursul de formare a formatorilor în managementul comunităţilor umane, Ministerul Lucrarilor Publice Romania,şi Centrul ONU pentru comunităţile umane (UNCHS)
  • octombrie – februarie 1993/1994 – Protecţia europeană a drepturilor omului (Prof.dr.Herbert Petzold, Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative din Speyer, RFG
  • octombrie – februarie 1993/1994 -Probleme actuale ale integrării europene (Prof.univ.dr.Siegfried Magiera, Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative din Speyer, RFG)
  • octombrie – februarie 1993/1994 – Filosofia contemporană a statului şi dreptului (Prof.dr.W.Schreckenberger, Ş.S.S.A, Speyer, RFG)
  • octombrie – februarie 1993/1994 – Procese parlamentare (Prof.univ.dr.H.Zeh, Speyer, RFG)
  • octombrie – februarie 1993/1994 -Teoria procesului legislativ (Prof.univ.dr.W.Schreckenberger,
  • octombrie – februarie 1993/1994 – Limba germană pentru administraţie (Prof.univ.dr.Regina Dold, Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative din Speyer, RFG)
  • octombrie – februarie 1993/1994 – Limba engleză pentru administraţie (Prof.dr. Patricia Magiera, Şcoala Superioară de Ştiinţe Administrative din Speyer, RFG)
  • 1997.- Legislaţia germană în procesul integrării europene – Scoala de vară de 3 săptămâni organizată de Centrul internaţional (IZ) al Universităţii din Tuebingen, RFG
  • 2000-2001 – Stagii de cercetare-documentare la Universitatea din Tuebingen RFG şi Univ.din Rennes I, Franţa
  • 2000 – Bursă de cercetare de 1 lună din partea Universităţii din Tuebingen
  • martie 2001 – Regimul juridic al străinilor în R.F.G (Prof.dr.Berndt Fabritius, Scoala Superioară de Administraţie din Meissen, RFG)
  • martie 2001 – Aspecte economice şi sociologice privind integrarea europeană a statelor candidate la UE-exemplul României (Prof.dr. Ralf Sowitzky, Şcoala Superioară de Administraţie din Meissen, RFG)
  • martie 2001 – Introducere în dreptul civil german ((Prof.dr.Berndt Fabritius, Şcoala Superioară de Administraţie din Meissen, RFG)
 • 1993-1994: Atestat de echivalare specializarea Drept, Universitatea de Bucureşti
 • 1983-1987: Licenţiat, Facultatea de Drept din Bucureşti, specializarea Drept economic-administrativ
 • 1978-1982: Liceul teoretic „Octavian Goga”, Sibiu

Activitate universitară:

 • 2007-2012 şi 2016-prezent: Prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu cu probleme de învăţământ şi asigurare a calităţii în învăţământ
 • 2007-2008: Decan interimar al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
 • 2005- prezent: Conferenţiar universitar, Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
 • 1998-2004: Secretar ştiinţific și manager al Universităţii Româno-Germane din Sibiu
 • 1996- 2005: Lector universitar, Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
 • 1994-1996: Asistent universitar, Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Lucrări publicate în volum:

 • Autor unic:
  1. Fenomenul guvernării – Repere fundamentale, Editura BURG, Sibiu, 2003, 285 p.
  2. Drept instituţional comunitar european – Curs universitar, Editura BURG, Sibiu, 2004, 338 p.
  3. Drept administrativ – Teoria generală. Organizarea administraţiei publice. Volumul I, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2005, 399 p.
  4. Drept administrativ – Teoria generală. Organizarea administraţiei publice. Volumul II, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu, 2005, 286 p.
  5. Introducere în drept comunitar: Instituţii-Principii fundamentale-Cele 4 libertăţi, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Bucureşti, 2008, 176 p.
  6. Drept public economic, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 540 p.

Articole, Studii, Capitole de carte:

 • Studii și Articole publicate în reviste de specialitate din țară
  1. România – Administraţia publică locală şi problemele comunităţilor locale, (co-autor cu Prof. dr Ioan Santai) în Revista de Drept Public nr. 2/1995, Edit. Atlas T&T Bucureşti, 1995.
  2. Interesul politic şi interesul public – Noţiuni şi interferenţe, în Caietul ştiinţific al ISAR “Paul Negulescu” nr. 2/2000, Edit.Burg, Sibiu, 2000
  3. Interesul politic şi interesul public în procesul de realizare a sarcinilor administraţiei publice în Caietul ştiinţific al ISAR “Paul Negulescu” nr.3/2001, Edit.Burg, Sibiu, 2001
  4. Sarcinile statului contemporan şi sfera guvernării în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1-2 / 2001, Edit. Rosetti, Bucureşti, 2001
  5. Fundamentarea sarcinilor administraţiei publice în sistemul politico-administrativ contemporan în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1-2 / 2001, Edit. Rosetti, Bucureşti, 2001
  6. Conceptul statului de drept, în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu, nr.1/2002, Edit.Burg, Sibiu, 2002
  7. Consideraţii privind stadiul actual al negocierilor în vederea aderării României la Uniunea europeană şi armonizarea cu aquis-ul comunitar în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu, nr.2/2003, Edit.Burg, Sibiu, 2003
  8. Unele exigenţe privind regimul juridic actual al partidelor politice în Romania în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu nr.2/2003, Edit.All Beck, Buc., 2003
  9. Problema pasivităţii administraţiei în dreptul german. Aspecte de ordin substanţial şi procedural în Revista de Drept Public nr. 3/2003, Edit.All Beck, Buc., 2003
  10. Administraţia publică între libertate şi constrângere în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1-2/2003, Edit.Rosetti, Bucureşti, 2003
  11. Reforma administraţiei publice româneşti în perspectiva integrării europene în Caietele Ştiinţifice ale ISA « Paul Negulescu », nr.5/2003, 2003
  12. Consideraţii privind conceptul şi regimul juridic ale serviciului public european în Caietele Ştiinţifice ale ISA « Paul Negulescu » nr.6/2004, 2004
  13. Unele aspecte actuale privind procesul decizional în cadrul Comunităţii Europene în Acta Universitatis Lucian Blaga, Nr.1-2/2004, Edit. Rosetti Bucureşti, 2004
  14. Comunitatea Europeană – o comunitate juridică în Acta Universitatis Lucian Blaga, Nr.1/2005, Edit. Rosetti, Bucureşti, 2005
  15. Inadvertenţe cuprinse în reglementările actuale privind consiliile judeţene în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu nr.4/2004, 2005
  16. Consideraţii teoretice privind controlul politic asupra administraţiei publice în Acta Universitatis Lucian Blaga nr.2/2005, 2005
  17. Unele aspecte actuale privind procesul decizional în cadrul Comunităţii Europene în Acta Universitatis Lucian Blaga,. 1-2/2004, Editura Hamangiu, Bucureşti 2005, 2005
  18. Unele consideraţii teoretice privind controlul politico-juridic asupra Executivului şi administraţiei publice româneşti contemporane în Acta Universitatis Lucian Blaga,. Supliment 2005, Editura Hamangiu, Bucureşti 2005
  19. Consideraţii privind proiectul Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa în Analele Universităţii Româno-Germane din Sibiu, Seria Ştiinţe Juridice şi Administrative, nr.3/2004, Editura Burg, Sibiu, 2005
  20. Comunitatea Europeană – O Comunitate Juridică în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 1-2/2005, Editura Hamangiu, Bucureşti 2005
  21. Theoretical Aspects regarding the Politica land Judicial Control of the Executive and the Contemporary Romanian Public Administration, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Supplement
  22. Aspecte privind principiul subsidiarităţii în lumina Tratatului constituţional al Comunităţii şi Uniunii Europene în Caietul Ştiinţific al I.S.A. „Paul Negulescu”, nr. 8/2006, Editura Burg, Sibiu, 2006.
  23. Consideraţii privind apariţia, evoluţia şi stadiul actual al arhivelor comunale în România (I) în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.2/2007, Editura Hamangiu, Bucureşti 2007
  24. Despre natura juridică a comunităţilor europene şi a dreptului comunitar european în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1/2008, Editura Hamangiu, Bucureşti 2008
  25. Despre principiile generale comune şi necesitatea reglementării unui cadru juridic european al bunei guvernări în Caietul Ştiinţific nr.3,Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, 2008
  26. Integrarea europeană şi politicile regionale ale Uniunii Europene în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.2/2009, Editura Universul Juridic Bucureşti, 2009
  27. Despre reforma serviciilor publice în Romania în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr.1/2010, Editura Universul Juridic Bucureşti 2010
 • Studii publicate în volume ale unor conferințe internaționale din țară sau străinătate (selecție)
  1. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern la acest sfârşit de secol şi mileniu în vol. «10 decembrie 1948 – 10 decembrie 1998- 50 de ani de la proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Edit. Academiei Trupelor de Uscat –Sibiu, 1999.
  2. Regionalismul – principiu constituţional structurant şi maximă a limbajului politico-juridic contemporan, Editura All Beck Bucureşti 2002
  3. Administrarea Internetului între autoritatea statală şi administrarea privată în Volumul Conferinţei Statul şi dreptul – mutaţii instituţionale contemporane, Sibiu, 2-3 iunie 2006, Ed. ULBS, 2006.
  4. Consideraţii privind raportul dintre dreptul intern şi dreptul comunitar în contextul integrării europene – Volumul Conferinţei „ Consecinţe Politico-Juridice ale Integrării Statelor în Uniunea Europeană, Sibiu, 1-2 iunie, 2007, Editura Hamangiu, Bucureşti,2007
  5. „Die Restitution und/oder Entschaedigung enteigneter Gueter in Rumaenien”, Volumul Conferinţei : Der Dialog ueber den Schutz des Eigentums der nationalen und etnischen Minderheiten als Beitrag zur Verstaendigung mit den oestlichen Nachbarn”, organizată de către Grupul de Studii pentru politică şi drept internaţional public al Universităţii din Marburg în colaborare cu Asociaţia culturală a refugiaţilor de origine germană, Bonn, 24-26 octombrie 2007, Vahlen, Bonn, Germania
  6. Legal Protection of National Cultural Heritage in Romania, Volumul Conferinţei internaţionale „ Europe between the Freedom of Culture and the Culture of Freedom, Sibiu 8-17 iulie 2007, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2008

Proiecte de cercetare:

 1. Programul OUVERTURE/ PHARE al Comunităţii Europene
 2. Programul JOOP / PHARE al Comunităţii Europene
 3. Programul Erasmus – Socrate / PHARE al Comunităţii Europene
 4. Programul TEMPUS II / PHARE al Comunităţii Europene
 5. Programul Leonardo da Vinci / PHARE al Comunităţii Europene
 6. Programul “Sibiu- Capitala Culturală Europeană – 2007”, Proiect : « Universitatea de Vară – Europa între libertatea culturii şi cultura libertăţilor » Finanţat de Guvernul României în cadrul programului : Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007
 7. Proiectul de cercetare « Studiu privind raspundere conventionala in baza legii 677/2001 şi OG nr.2/2001 cu aplicabilitate asupra ANSPDECP »
 8. Proiectul de cercetare « Soluţii de armonizare a legislaţiei protecţiei datelor personale in contextul societăţii informaţionale »,
 9. Proiect Asistenţă pentru Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 10. Proiect: Educația juridică de calitate – o șansă mai mare de integrare socio-profesioanlă
 11. Proiect : Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o școală postdoctorală a viitorului

Alte activități universitare:

 • Gastprofessor (Profesor invitat) al Facultăţii de Drept a Universităţii Philipps din Marburg, RFG în cadrul modulului de Studii Europene (ciclul II – studii universitare de masterat) din anul 2008
 • Expert ARACIS pentru activităţi de evaluare a calităţii în învăţământul superior în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative din 2008 până în prezent
 • Membru fondator al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din 1995
 • Membru fondator şi director al Departamentului de Administraţie Locală şi Amenajarea Teritoriului al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României din 2007
 • Membru al Societăţii Academice de Ştiinţe Administrative din 2007
 • Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei Române de Drept Comparat din 2009
 • Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei de Studii şi Cercetări Juridice – Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi – din 2009
 • Membru în Colegiul de Redacţie al Revistei de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Craiova din 2011
 • Coordonator al volumului „Europe between the Freedom of Culture and the Culture of Freedom” editat în cadrul proiectului Sibiu – capitala culturală europeană, Sibiu 2007
 • Membru în Consiliul ştiinţific sau Colegiul de Redacţie al altor publicaţii de specialitate (Analele Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Caietele ştiinţifice ale ISAR Paul Negulescu, Statul şi Dreptul – mutaţii instituţionale contemporane, Consecinţe politico-juridice ale integrării statelor în Uniunea Europeană, etc)
 • Director al Centrului de Studii, Cercetare ştiinţifică şi Cooperare internaţională în drept public şi ştiinţe administrative al Facultăţii de Drept din cadrul ULBS. din anul 2006 până în prezent
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Drept din cadrul ULBS in perioadele 1996-2000; 2006-prezent
 • Membru în Senatul ULBS şi al Comisiei de Învăţământ a acestuia din anul 2008 până în prezent
 • Membru în Senatul Universităţii Româno-Germane din Sibiu şi în Consiliul Facultăţii de Drept din cadrul acesteia în perioada 1998-2004
 • Lector asociat în cadrul altor instituţii de învăţământ superior de stat sau private în perioada 1994-2004 ( Academia Forțelor Terestre, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, , Universitatea Româno-Germană din Sibiu Universitatea AISTEDA din Alba Iulia, Universitatea George Bariţiu din Braşov) Din anul 2004 desfăşor activităţi didactice exclusiv la Facultatea de Drept a ULBS
 • Membru în Consiliul de conducere al Departamentului pentru orientarea în carieră a studenţilor în perioada 1997-2000
 • Membru fondator şi Preşedinte al Asociaţiei de Prietenie Sibiu-Marburg în perioada 2009-2011
 • Membru în Consiliul Director al Fundaţiei Universitare pentru Integrare Europeană în perioada 1998-2004
 • Traducător şi interpret autorizat de Ministerul Culturii în domeniul ştiinţe juridice pentru limbile germană şi engleză
 • Membru fondator și membru în Consiliul Director al Asociaţiei Mărginimea Sibiului-Vale 2011
 • Sportiv de performanţă (1970-1983), specialitatea nataţie, diplome de nivel judeţean şi naţional, vice campion naţional la 200 m mixt

Limbi străine:

 • Germană
 • Engleză

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept