Introdu cuvânt cheie

Events

  • Acest eveniment a trecut.

Conferința națională a Masteranzilor și Doctoranzilor în Drept

Facultatea de Drept 0 196

Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale al Universității organizează „CONFERINȚA NAȚIONALĂ  MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR ÎN DREPT” ediția 2024 având ca temă

 „DREPTUL ÎN TRANSFORMARE. SOLUȚII TEORETICE ȘI PRACTICE PENTRU PROVOCĂRILE CONTEMPORANE”

PROGRAM CONFERINTA CNMDD – Link

Manifestarea științifică se va desfășura în data de 8 iulie, on site (Facultatea de Drept) și on line (Google classroom).

Dreptul este într-o continuă evoluție influențată de dinamica socială, tehnologică, economică și politică. Așadar, adaptabilitatea și capacitatea de a răspunde provocărilor și nevoilor societății sunt esențiale pentru asigurarea justiției și echității în contemporaneitate.

Constanta schimbare a normelor juridice nu este însă un motiv de îngrijorare, ci mai curând o oportunitate de dialog, schimb de bune-practici și experiență. Scopul este să contribuim la crearea unei societăți juste și echitabile.

Așadar, scopul acestei manifestări științifice este de a dezbate rezultatele cercetărilor științifice ale masteranzilor și doctoranzilor în drept,  de a îndemna spiritul științific la identificarea de noi soluții teoretice și practice aplicabile în diversitatea raporturilor juridice și de a promova contribuțiile valoroase.

Condiții de înscriere și participare

Înscrierea la conferință se face prin completarea și trimiterea formularului:

https://forms.gle/VQVgYFH4ZrQVuoyc8

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la adresele de email:

conferinta.cnmdd@ulbsibiu.roraluca.lazar@ulbsibiu.rorazvan.roghina@ulbsibiu.ro