Introdu cuvânt cheie

personal

 • Domenii de competenţă şi interes:
  Dreptul muncii ;
  Securitate socială(asigurări sociale și asistență socială)
 • Contact:
  Facultatea de Drept
  Calea Dumbrăvii, nr. 34
  Sibiu, România
  Birou:
  Email: marioara.tichindelean.ulbsibiu.ro
 • Curriculum Vitae
 • Data naşterii: 19.10.1957
 • Educație și formare:
  -1993-1998- studii de doctorat la Universitatea ”Babeş – Bolyai”  din Cluj – Napoca
  -1992 –Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, specializarea Drept.
  -1978-1982, Facultatea de Drept Economic – Administrativ, I.Î.S.Sibiu.
   -1972-1977, Liceul pedagogic Sibiu.
 • Activitate universitară:
  01.03.2005-prezent-conferențiar universitar;
  01.10.1993-01.03.2005-lector universitar;
  01.03.1993-30.09.1993-asistent universitar.
 • Lucrări publicate în volum:
  Legislația asistenței sociale.Curs universitar, Editura „Universul juridic”, București 2016;
  Dreptul colectiv al muncii. Curs universitar, Editura „Universul juridic”,București 2015;
  Dreptul muncii.Dreptul colectiv al muncii,vol.I, Curs universitar, Ed.”Alma Mater”Sibiu,2002;
  Elemente de drept public şi privat. Curs universitar. Tipografia “Alma-Mater” Sibiu, 2001;
  Încetarea contractului individual de muncă. Monografie. Editura “Lumina Lex”, Bucureşti, 1999
 • Articole, Studii, capitole de carte(relevante)
  -Competența de soluționare a contestațiilor formulate împotriva hotărârilor  constituite în baza O.U.G.nr.105/1999 cu modificările ulterioare, în „Revista română de jurisprudență nr.1/2017, București;
  -Răspunderea patrimonială a salariaților,în „Revista română de jurisprudență nr.1/2017, București;
  -Theoretical and practical considerations on probation in labor disputes, în Juridical Tribune, Ed.ASE București, vol.6, Issue 2, December 2016;
  -Considerații teoretice și practice privind clauza de mobilitate și clauza de restricție de timp, în „Revista română de dreptul muncii” nr.11/2016, Bucureşti;
  -Redistribuire personal în unitate bugetară.Modificarea contractului individual de muncă:condiții de formă, în „Revista română de jurisprudență nr.6/2016, București;
  -Considerații referitoare la modificările și completările aduse Legii dialogului social nr.62/2011 prin Legea nr.1/2016, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 3/2016, Bucureşti;
  Transformarea contractului de muncă pe fracțiune de normă într un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului în „Revista română de dreptul muncii” nr.1/2016, Bucureşti,
  -Discuții privind competența teritorială a instanțelor judecătorești în soluționarea conflictelor individuale de muncă ale magistraților, asistenților judiciari și grefierilor, în ”Acta Universitatis Lucian Blaga” nr.2/2016 Sibiu;
   – Marioara Ţichindelean, Monica Gheorghe, Elemente de drept public şi privat pentru studenţii de la învăţământul superior economic. Curs universitar. Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010;
  – Marioara Ţichindelean, Monica Gheorghe, Dreptul muncii. Manual pentru uzul studenţilor la forma de învăţământ la distanţă, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009;
  – Al.Ţiclea, A.Popescu,C-tin Tufan,O.Ţinca,M.Țichindelean, colectiv, Dreptul muncii. Tratat. Ed.Rosetti, Bucureşti, 2004 , Cap.XVIII și Cap.XIX, nr.p.768-817.
  -Evoluția sistemului de control al O.I.M., în vol. Conferință Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu”,Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016;
  – Propuneri de lege ferenda privind perioada de probă, în vol. Conferinței naționale „Propuneri de lege ferenda privind perfecționarea legislației muncii în România” de la Sibiu, M. Ţichindelean, M. Gheorghe (editori), Ed. Universul Juridic, București, 2015;
  – Considerații privind jurisdicția muncii prin prisma modificărilor aduse de Noul Cod de Procedură civilă, în vol. Conferinței naționale „Aspecte controversate în interpretarea și aplicarea prevederilor Codului muncii și ale Dialogului social. In Honorem I.T. Ştefănescu” de la Sibiu, M. Ţichindelean, M. Gheorghe (editori), Ed. Universul Juridic, București, 2013;
  – Recuperarea pagubelor din garanția constituită în numerar, https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-economice-si-drept-1/cercetare-stiintifica-1/centre-de-cercetare1/centrul-de-cercetare-fdsa2/conferintestiintificeinternationale;
  – Aspecte privind concediul pentru creșterea copilului prin prisma reglementării Directivei 2010/18/EU și legislației naționale, httpssites.google.comsitesosciconf;
  – Modificarea și suspendarea contractului individual de muncă din perspectiva reglementărilor cuprinse în Legea nr.40/2011 de modificare și completare a Legii nr.53/2003-Codul muncă, în vol.Conferință de dreptul muncii, Universitatea București,„Modificările Codului muncii și ale Dialogului social”, Editura Universul Juridic,București,2011.
 • Proiecte de cercetare:
  Proiectul Tempus CME-96 02011 Școala de vară
  Trepte spre succesul în carieră
  14 septembrie-2 octombrie 1998
 • Membru în consiliul științific:
  Revista Română de Dreptul Muncii,București;
  Acta Universitatis ”Lucian Blaga” Sibiu;
  La Revue Européenne du Droit Social,Târgoviște.
 • Limbi străine:lb.franceza