Conf. univ. dr. Sebastian Constantin SPINEI
Sebastian SPINEI

Domenii de activitate ştiinţifică:
 
– Drept procesual civil
– Organizarea profesiilor juridice liberale
– Organizarea sistemului judiciar
– Executare silită civilă

Tel: +40-(269) 23.32.95

E-mail:  sebastian.spinei@ulbsibiu.ro
Pagină Personală | Lista lucrări