Conf. univ. dr. Adrian CIRCA
Adrian Circa

Domenii de activitate ştiinţifică:
– Dreptul proprietăţii intelectuale
– Drept internaţional privat
– Drept funciar

Tel: +40-(269) 23.32.95

E-mail:  adrian.circa@ulbsibiu.ro
Pagină Personală | Lista lucrări