Facultatea de Drept

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR ÎN DREPT


Data postării 18.05.2016


Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiuorganizează în data de 19 mai 2016, începând cu ora 09.00

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR ÎN DREPT

Toți studenții, masteranzii și doctoranzii interesați să participe la această conferință sunt rugați să se înscrie, prin completarea formularului atașat, transmiterea acestuia și a rezumatului lucrării la următoarea adresa de e-mail:

conferinta.studenti2016@gmail.com

Data limită pentru înscriere: 10 mai 2016


Documente:

Fișă Conferință Studenți 19.05.2016
Program Conferință Studenți 19.05.2015
Afiș Conferință Studenți 19.05.2016

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept