Facultatea de Drept

Conferinta studenteasca ZCSSUCB


Data postării 23.02.2016


Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu în colaborare cu Liga Studenţilor din UCB au deosebita onoare de a vă invita să participaţi în perioada 21 – 23 aprilie 2016 la cea de-a IX-a ediţie a Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Zilele Cercetării Știinţifice Studenţeşti din Universitatea Constantin Brâncuşi”.

Sesiunea este dedicată atât studenţilor şi masteranzilor din ţară şi din străinătate, cât şi elevilor. Dorim să oferim participanţilor posibilitatea de a-şi prezenta activităţile/lucrările lor ştiinţifice în următoarele domenii/secțiuni:

*Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă:*
1. Inginerie energetică
2. Inginerie industrială
3. Automatică şi informatică aplicată
4. Ingineria mediului
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail:
banateanu_eugen@yahoo.ro (Bănățeanu Mădălin, nr. tel. 0723.171.312);

*Facultatea de Ştiinţe Economice:*
1. Antreprenoriat şi creştere economică
2. Experiență şi inovare în management
3. Instituții şi servicii financiare
4. Dezvoltarea sistemelor de e-Contabilitate
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail:
petrutaraicu@yahoo.com (Raicu Petruța Mihaela, nr. tel. 0784.151.717);

*Facultatea de Știinte ale Educației și Management Public:*
1. Administraţie publică
2. Relaţii internaţionale
3. Ştiinţe ale educaţiei și litere
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail:
spineanu.iulia@yahoo.com (Spineanu Iuliana, nr. tel. 0769.344.949);

*Facultatea de Științe Juridice:*
1. Drept privat
2. Drept public
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail:
claudiasoiogea@yahoo.ro (Șoiogea Claudia, nr. tel. 0767.639.584);

*Facultatea de Ştiinţe Medicale și Comportamentale:*
1. Kinetoterapie și știinţa sportului
2. Sănătate
-Formularul de înscriere se trimite la adresa de e–mail:
ady@malaescu.com (Mălăescu Adrian, nr. tel.: 0769.572.099).

Termenul limită pentru trimiterea online a formularului de înscriere este *25 martie 2016,* la adresa de E-mail corespunzătoare secţiunii alese.
Pentru înscrieri, trimiterea lucrărilor și mai multe detalii accesați site-ul www.lsucb.ro/zcssucb/.

*DATE IMPORTANTE:*
– 25 martie 2016 – data limită pentru trimiterea formularului de înscriere;
– 10 aprilie 2016 – data limită pentru trimiterea lucrării in extenso și confirmarea participării de către student/elev;
– 22 aprilie 2016 – susţinerea lucrărilor.

*PROGRAMUL MANIFESTĂRII:*
*21 aprilie 2016*
*– Sosirea participanților*
*22 aprilie 2016*
*09.00 – Deschiderea Conferinţei*
*09.20 – Înregistrarea participanţilor*
*09.40 – Deschiderea Sesiunii Știinţifice de Comunicări pe secţiuni*
*09.50 – Susţinerea lucrărilor*
*15.00 –* *Premierea participanților*
*20.00 – Cina festivă*
*23 aprilie 2016*
*– Vizitarea Universităţii „Constantin Brâncuşi” şi a oraşului Târgu Jiu*
*– Plecarea participanților*


Documente:

Pliant ZCSSUCB 21 - 23 aprilie 2016 Targu Jiu
Afis ZCSSUCB 2016

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept