Facultatea de Drept

Premiile Uniunii Juriștilor din România 2015


Data postării 27.12.2015


Decernarea Premiilor Uniunii Juristilor din Romania pentru anul 2015

În ziua de 16 decembrie 2015 a avut loc festivitatea de decernare a premiilor Uniunii Juriştilor din România pentru anul 2015. Evenimentul a avut loc la traditionala locaţie din Calea Victoriei nr. 38-40 – Hotel Ramada Majestic, începând cu ora 16.00.

Premiul "Mihail Eliescu" pentru lucrări în domeniul dreptului civil/comercial a fost oferit pentru lucrările "Drept procesual civil" (autori: Gabriel Boroi şi Mirela Stancu, editura Hamangiu) şi "Tratat de drept procesual civil" (autori: Ioan Leş, Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian Spinei, editura Universul Juridic).

Premiul "Vintilă Dongoroz" pentru lucrări în domeniul dreptului penal a fost oferit pentru lucrarea "Codul de procedură penală – comentariu pe articole" (autori: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaş, Georgina Bodoroncea, Marius Bogdan Bulancea, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Lucreţia Albertina Postelnicu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir, editată de editura C.H. Beck).

Premiul "Anibal Teodorescu" pentru lucrări în domeniul dreptului public a fost oferit pentru lucrările "Dialogul judecătorilor constituţionali" (autori Tudorel Toader şi Marieta Safta, editura Universul Juridic) şi "Regimul contractelor de concesiune" (autor Alexandru-Sorin Ciobanu, editura Universul Juridic).

Premiul Revistei "Dreptul" pentru publicistică ştiinţifică în domeniul dreptului a fost acordat domnului Gheorghe Ivan şi doamnei Mari-Claudia Ivan.

Premiul "Gavril Iosif Chiuzbaian" a fost acordat de revista "Palatul de Justiţie" pentru publicistică juridică domnului prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea.

Pentru contribuţii deosebite aduse la înţelegerea şi cunoaştere modului în care sunt organizate şi funcţionează unele profesii juridice, a înţelegerii unor raporturi interprofesionale din domeniul dreptului, Consiliul director a hotărât să premieze două lucrări: "Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat – comentariu pe articole" (autori: Dan Oancea, Sergiu George Bratu, Traian Cornel Briciu, Mihăiţă Bubatu, Gigi Nucu Candet, Petruţ Ciobanu, Cristina Gheorghe, Gabriel Cornel Grigore, Dan-Sergiu Oprea, Mircea Pop, Sorin Dumitru Rusu, Radu Ştef, editura CH Beck) şi "Noi instituţii ale dreptului penal şi dreptului procesual penal în dialogul interprofesional între judecători şi avocaţi" realizată sub îndrumarea şi coordonarea doamnei magistrat Aida Rodica Popa, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (lucrare apărută la editura Universul Juridic).

Consiliul director a hotărât ca pentru întreaga activitate ştiinţifică desfăşurată în domeniul dreptului, să acorde "Diploma de excelenţă" doamnei profesor Nicoleta Iliescu.

Pentru sprijinul constant acordat Uniunii Juriştilor din România în organizarea festivităţilor de premiere, Consiliul director a hotărât acordarea unei Diplome de onoare managerului general al Hotelului Ramada Majestic, domnul Mihail Acatrinei.


Documente:

http://www.ujmag.ro/decernarea-premiilor-uniunii-juristilor-din-romania-pentru-anul-2015
http://www.juridice.ro/414968/premiile-uniunii-juristilor-din-romania-2015.html

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept