Facultatea de Drept

Conferința ISAR - CALL FOR PAPERS


Data postării 02.11.2015


Institutul de Științe Administrative „Paul Negulescu”
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept


organizează sesiunea anuală de comunicări științifice

Rolul codificării în consolidarea statului de drept

Sibiu

27-28 noiembrie 2015Secţiuni ştiinţifice

Secţiunea I: Codificarea în dreptul administrativ
Secţiunea II: Implicaţiile noilor coduri în actul de justiţie
Formularul de participare
Se va retransmite completat până la data de 15 noiembrie 2015;
Taxa de înscriere şi participare la lucrările reuniunii ştiinţifice: 200 lei.
(Această taxă nu include participarea la cina festivă)

Cerințe privind lucrările științifice:

Sub condiţia remiterii lor cu respectarea cerinţelor stabilite de organizatori, lucrările admise în programul ştiinţific al sesiunii şi susţinute se publică în Caietul Ştiinţific al I. S. A. „Paul Negulescu” nr. 17/2015

► Termen: Textul integral al fiecărei lucrări ştiinţifice, în limba română, engleză sau franceză (între 6-10 pagini) va fi expediat electronic pe adresa de e-mail: isa.paulnegulescu@yahoo.com, până la data de 21 noiembrie 2015, cu un rezumat în limba engleză sau franceză (între 1-2 pagini).

► Cerinţe minime de redactare: Formatul de Tipar al Lucrării Ştiinţifice: Word, cu caractere de 12, la un rând, font Times New Roman; dimensiunile paginii: 17,5 cm lăţime şi 25 cm înălţime; marginile paginii – sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.

►Potrivit deciziei Consiliului ştiinţific, un participant poate înscrie numai o lucrare ştiinţifică, ca unic autor sau în coautorat.

► Programul general al sesiunii va fi comunicat participanţilor prin e-mail, până la data de 25 noiembrie 2015.Referitor la taxa de înscriere și participare:

Plata taxei de înscriere şi participare la lucrările reuniunii ştiinţifice conferă participantului la Sesiunea ştiinţifică anuală a I. S. A. „Paul Negulescu” dreptul de a primi mapa cu documentele sesiunii, precum şi de a participa la activităţile cuprinse în program.

Taxa include şi costurile pentru editarea Caietului Ştiinţific nr. 17/2015, pe care participanţii îl vor primi gratuit.

Sub condiţia înscrierii participării în programul sesiunii, taxa de înscriere la lucrările reuniunii ştiinţifice va fi achitată până la data de 21 noiembrie 2015: prin virament bancar în contul Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, cod de înregistrare fiscală (C.I.F.): 7308050, deschis la BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA SIBIU, cod IBAN RO16BTRL03301205S48152XX (cu precizarea numelui persoanei pentru care se face viramentul şi a sumei care trebuie să ajungă în cont – 200 lei sau, după caz, 300 lei).

Taxa pentru participarea la cina festivă (100 lei) se achită odată cu taxa de înscriere la lucrările reuniunii ştiinţifice.


Documente:

Invitatie si formular de participare la SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE 2015

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept