Facultatea de Drept

Conferința Națională Studențească


Data postării 14.05.2015


CERINŢE PRIVIND LUCRĂRILE ŞTIINŢIFICE


► Termene:

• Rezumatul fiecărei lucrări ştiinţifice (maxim 300 de cuvinte, Times New Roman, dimensiune font 12), redactat în limbile engleză şi română, însoțit de cuvinte cheie (în limbile engleză şi română) cu traducerea titlului (în limbile engleză și română), va fi expediat pe adresa de e-mail: laura-maria.craciunean@ulbsibiu.ro până cel mai târziu la data de 20 mai 2015.

► Termene şi cerinţe minime de redactare:

• În vederea publicării, lucrările ştiinţifice vor fi predate până la data de 1 august 2015 în următoarea formă: 1 exemplar în format electronic (pe dischetă sau CD) şi 1 exemplar în format tipărit.

Lucrările ştiinţifice vor fi redactate în WinWord 98 sau 2000, 2002, cu caractere de 11, la un rând, font Times New Roman, fără litere îngroşate (fără „Bold”); notele de subsol vor fi redactate cu caractere de 9.

• Marginile paginii (sus, jos, stânga, dreapta): 2 cm.

• Fiecare exemplar tipărit al lucrărilor ştiinţifice va fi semnat şi datat de către autori, cu menţiunea „bun de tipar” şi va fi însoţit de rezumatul acestora înscris pe prima pagină a documentului.

• Sub condiţia respectării termenelor de predare, autorilor li se înmânează, la data conferinţei, un CD conţinând rezumatele lucrărilor depuse, iar volumul tipărit ulterior acestei date.

VĂ ADRESĂM RUGĂMINTEA DE A VERIFICA CORECTITUDINEA TEHNOREDACTĂRII LUCRĂRII (inclusiv diacriticele).

• Programul detaliat al manifestării științifice urmează să fie comunicat ulterior.

 
Persoana de contact pentru transmiterea rezumatelor şi lucrărilor:

Conf. univ. dr. Laura-Maria CRĂCIUNEAN, e-mail: laura-maria.craciunean@ulbsibiu.ro


Documente:

Fișa de participare

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept