Facultatea de Drept

HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT


Data postării 04.11.2014


HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT
EDIŢIA CLUJ – NAPOCA , APRILIE 2015
 

Proba ştiinţifică de Drept penal


În data de 21 noiembrie 2014, ora 10, S.022, va avea loc o preselecţie în vederea stabilirii echipei (2 studenţi) care va reprezenta Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la Hexagonului Facultăţilor de Drept, organizat în luna aprilie 2015, de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Preselecţia va consta într-un test de 2 ore, pe formatul probei ştiinţifice specifice Hexagonului ( 2 subiecte de teorie: T.1 -partea generală + T.2- partea specială şi două speţe.)


Informaţii suplimentare: lect.univ.dr. Anda Santai (anda_santai@yahoo.com), asist.univ.drd. Laurenţiu Şoneriu (sone_laurentiu@yahoo.com).


TEMATICA


I. Partea generală


 1. Infracţiunea. Dispoziţii generale .Conţinutul infracţiunii (obiect juridic, obiect material, subiect activ, subect pasiv, latura obiectivă, latura subiectivă) → art. 15-17 Cod penal
 2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. → art. 18-31 Cod penal
 3. Formele infracţiunii după fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale → art. 32-34 Cod penal
 4. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. → art. 35-45 Cod penal
 5. Autorul şi participanţii. → art. 46-52 Cod penal
 6. Individualizarea pedepselor. Criterii generale. Circumstanţe atenuante legale şi judiciare. Concursul de cauze de atenuare şi de agravare → art. 74-79 Cod penal
 7. Răspunderea penală a persoanei juridice → art. 135-136 Cod penal, art. 146- 151 Cod penal.
 8. Cauzele care înlătură răspunderea penală. → art. 152-159 Cod penal
 9. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei → art. 160-164 Cod penal, Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura graţierii.
 10. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării. → art. 165-171 Cod penal
 11. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală. → art. 172-187 Cod penal

II. Partea specială


 1. Infracţiuni contra vieţii. → art. 188-192 Cod penal
 2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii. → art. 193-196 Cod penal
 3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie. → art. 199-200 Cod penal
 4. Agresiuni asupra fătului → art. 201-202 Cod penal
 5. Infracţiuni contra libertăţii persoanei. → art. 205-207 Cod penal
 6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale → art. 218-221 Cod penal
 7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private → art. 224-225 Cod penal

NOTĂ: se va studia doar conform Codului penal în vigoare. Nu este necesara parcugerea unei anumite bibliografii.


Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept