Facultatea de Drept

Asist. univ. dr. Răzvan ROGHINĂ


Răzvan Roghină

Domenii de interes:

 • - Istoria dreptului românesc
 • - Istoria adminsitrației publice românești
 • - Istoria dreptului și dreptul comparat
 • - Istoria gândirii juridice europene
 • - Drept roman
 • - Drept constituțional comparat

Contact:
Facultatea de Drept
Calea Dumbrăvii, nr. 34
Sibiu, România
Birou: 022
Email: razvan.roghina@ulbsibiu.ro

Curriculum Vitae

 • 10/2011– 09/2014 Doctor în Drept; Universitatea din București, Facultatea de Drept, Școala Doctorală, București;
 • 10/2010–07/2011 Master în Drept european; Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, Sibiu;
 • 10/2010–07/2011 Absolvent al modulului psiho-pedagogic și metodic (nivelul I); Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul pentru pregătirea Personalului Didactic;
 • 10/2006–07/2010 Licențiat în Drept; Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu”, Sibiu.

Activitate universitară:

 • 02/2017 – prezent Asistent universitar, Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, pe disciplinele: Istoria dreptului românesc; Istoria gândirii juridice europene; Sisteme de drept comparate; Istoria adminsitrației publice românești; Istoria și reformele constitutiei; Retorică; Drept roman; Drept constiuțional comparat.
 • 10/2016 – 02/2017 Asistent universitar asociat, Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, pe disciplinele: Istoria dreptului românesc; Istoria gândirii juridice europene; Sisteme de drept comparate; Istoria administrației publice românești; Istoria și reformele constituției; Retorică.
 • 10/201 – 09/2014 Colaborator la Catedra de Drept Constituțional a Facultății de Drept, Universitatea București, pe disciplina Drept constituțional și instituții politice

Lucrări publicate în volum:

 • Modern (liberal) Constitutionalism and Democracy. Features, Interactions, Connections, în “Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue”, Iulian Boldea (ed.), Edit. Arhipelag XXI, Târgu-Mureș, 2016, pp. 221-232; ISBN 978-606-8624-03-7;
 • Constituționalismul și Constituția, în “Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives Section: Law”, Iulian Boldea (ed.), Edit. Arhipeleag XXI, Târgu-Mureș, 2014, pp. 207-216; ISBN 978-606-93691-3-5;
 • Actualitatea teoriei formelor fără fond. Transplantul juridic și dreptul european – perspective teoretice/ The Timeliness of the Theory of Forms without Substance. Legal Transplant and European Law – Theoretical Perspectives, în „The International Conference – European Union’s History, culture and citizenship, 7th edition, Pitești, 23-24 May 2014″, Edit. C.H. Beck, București, 2014, pp. 473-487; ISSN 2360 – 1841/ ISSN-L 2360 – 1841.
 • Constituția de la 1866. Drepturi şi libertăţi. Exerciţiul drepturilor politice, între cultură naţională şi transplant constituțional, în „Studii și Cercetări juridice europene/ European Legal Studies and Research – Conferința internațională a doctoranzilor în Drept, Timișoara, mai 2014″, Edit. Universul Juridic, București, 2014, pp. 526-533; ISSN 2066-6403;
 • Legal Transplant, în „The need of Reform in Law”, Lucian Chiriac (ed.), Technical University of Kosice, Kosice, 2013, pp. 370-378, ISBN 978-80-553-1428-0;
 • Teoriile transplantului juridic, în „Studii și cercetări juridice europene – Conferința internațională a doctoranzilor în drept, ediția a V-a, Timișoara 2013″, Edit. Universul Juridic, București, 2013, pp. 632-644, ISSN 2066-6403;
 • Legitimate defense and the status of necessity – Causes which remove the penal aspect of the action – resemblances and differences (coautor – prim autor), în „Studii şi cercetări juridice europene – Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Timișoara, aprilie 2010″, Vol. II – Drept public, pp. 678-695, ISBN/ISSN: 2066-6403.

Articole, Studii, capitole de carte:

 • Constituționalismul și statul de drept. Repere istorice și ideologice/ Constitutionalism and the Rule of Law. Historical and Ideological Highlights, în Acta Universitatis „Lucian Blaga”, seria Jurisprudentia, Supl./ 2014, pp. 403-418; ISSN 1582-4608; (BDI)
 • Le caractère nécessaire du transplant constitutionnel de 1866 et la problématique des sources juridiques, în Romanian Journal of Comparative Law, Vol. 4, nr. 2/2013, pp. 262-306; ISSN 2066 -6918; (BDI)
 • Parametrii raţionali şi iraţionali ai transplantului constituţional de la 1866, în Studia Universitatis Babeș Bolyai Jurisprudentia, nr. 1/ 2014, pp. 89-112; ISSN (online): 2065-7498; ISSN-L: 2065-7498; (BDI)
 • Transplantul constituțional, în Revista de Drept Public, Edit. Universul Juridic, București, nr. 4/2012, pp. 124-141, ISSN 1224-4872; (BDI)

Proiecte de cercetare:

 1. Raporturile dintre preşedinte şi guvern. De la transplantul constituțional din 1991 la tradiția autoritarismului “şefului statului”
 2. 08.04.2014 – 30.09.2014: Grant doctoral în cadrul proiectului « Burse universitare în România cu sprijin european pentru doctoranzi și postdoctoranzi (BURSE DOC – POSTDOC) », ID 13325, finanțat din Fondul Social European (FSE), Programul Operațional Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU)

Tratate, monografii, cărți

 • Logica și efectele transplantului constituțional din 1866, Edit. Universul Juridic, București, 2015; ISBN: 978-606-673-874-3 (monografie)

Limbi străine:

 • Engleză
 • Franceză

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept