Facultatea de Drept

Noi apariții editoriale28.

Drept Penal - Partea Specială

Infracțiuni contra persoanei și a patrimoniului
Lucrarea de fata cuprinde analiza infractiunilor incluse in Titlurile I („Infractiuni contra persoanei”) si II („Infractiuni contra patrimoniului”) din Partea speciala a Codului penal in vigoare de la 1 februarie 2014.

Sunt prezentate detaliat elementele fiecarei infractiuni – obiectul juridic si obiectul material, subiectul activ si subiectul pasiv, latura obiectiva si latura subiectiva, tentativa si consumarea infractiunii, sanctiunile care pot fi aplicate, formele agravate, cauzele justificative si cauzele speciale de nepedepsire, acolo unde ele exista, aspecte de ordin procesual.

Pentru o cat mai buna intelegere a dispozitiilor de lege examinate, consideratiile teoretice ale autorului sunt insotite de trimiteri la alte opinii exprimate in literatura de specialitate, dar si de numeroase exemple din practica instantelor nationale si din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materie.

Cursul poate fi util atat studentilor facultatilor de drept, cat si tuturor celor care se pregatesc pentru examenul de licenta sau concursurile de admitere in profesie ori definitivat.
Autor: Marcel-Ioan RUSU
Editura:Editura Hamangiu
Pagini:400
Data Apariției:2016
Colecție:Drept Penal
Incadrare:Drept penal
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-27-0712-527.

Propuneri de lege ferendă privind perfecționarea legislației muncii din România

Volumul „Propuneri de lege ferendă privind perfecționarea legislației muncii din România” cuprinde lucrările prezentate în cadrul Conferinței naționale de drept al muncii, ediția a IV-a, organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, la 10 octombrie 2014.

Manifestarea științifică, la care au participat prestigioși profesori universitari și specialiști în domeniul dreptului muncii, a avut drept obiectiv evidențierea dificultăților de ordin conceptual, dar și practic, întâlnite in aplicarea normelor de drept al muncii, precum si identificarea lacunelor de reglementare, iar pe baza acestora formularea propunerile de lege ferenda pentru imbunatatirea legislatiei muncii. Propunerile prezentate de participanti au decurs din necorelarea textelor legale, nerespectarea principiilor de drept si a actelor internationale in materie, a jurisprudentei CJUE, dar si din necesitatea adaptarii legislatiei la noile realitati economice si sociale ale Romaniei.

Participantii, teoreticieni si practicieni ai dreptului muncii, au considerat propunerile de lege ferenda privind institutiile analizate ca fiind un veritabil reper pentru perfectionarea legislatiei muncii din tara noastra. In acest sens, au hotarat remiterea propunerilor formulate cu acest prilej Guvernului Romaniei in vederea analizarii lor pentru viitoarele modificari ale actelor normative referitoare la raporturile de munca.
Autor: Mărioara ȚICHINDELEAN, Monica GHEORGHE
Editura:Universul Juridic
Pagini:200
Data Apariției:2015
Incadrare:Drept public + Drept privat
Format:Academic
ISBN:978-606-673-573-526.

The Constitution of Romania

A Contextual Analysis
In December 1989, Romania became the last Eastern European communist country to break with its communist dictatorship, the most powerful in the region at the time. It has struggled ever since to overcome the transition to democracy and to become a 'full-time' member of the Western democratic community of states. This book provides a contextual analysis of the Romanian constitutional system, with references to the country's troubled constitutional history and to the way in which legal transplantation has been used. The Constitution's grey areas, as well as the gap between the written constitution and the living one, will also be explained through the prism of recent events that cast a negative shadow upon the democratic nature of the Romanian constitutional system.

The first chapters present a brief historical overview and an introduction to Romanian constitutional culture, as well as to the principles and general features of the 1991 Constitution. The chapters which follow explain the functioning of the institutions and their interrelations-Parliament, the President, the Government and the courts. The Constitutional Court has a special place in the book, as do local government and the protection of fundamental rights. The last chapter refers to the mechanisms and challenges of constitutional change and development.
Autor: Bianca SELEJAN-GUȚAN
Editura:Hart Publishing
Pagini:296
Data Apariției:2016
Colecție:Carte universitară
Incadrare:Constitutional Systems of the World
Format:Carte Broșată
ISBN:978-184-94-6513-725.

Drept constituțional și instituții politice. Vol. 2. Ediția a 3-a, revăzută și adăugită

Editia de fata Drept constitutional si institutii politice. Vol. 2 reprezinta o necesara actualizare a celei de-a doua editii a cursului de Drept constitutional si institutii politice al autoarei (2008), care reflecta numeroasele schimbari aparute in ultimii ani in acest domeniu extrem de important al dreptului, printre care: valorile supreme ale statului roman; modificarile cu privire la sistemul electoral – alegerea presedintelui Romaniei (Legea nr. 340/2004, republicata in 2011), alegerile pentru Parlamentul European, atribuirea mandatelor (modificari recente cu privire la Regulamentul Camerei Deputatilor si Regulamentul Senatului, republicate in 2016); reguli europene privind referendumul; numeroase decizii ale Curtii Constitutionale etc.

Acest al doilea volum al lucrarii debuteaza printr-o introducere in conceptul de putere publica, explicand apoi notiuni indispensabile pentru intelegerea materiei, precum acelea de „partid politic” si „suveranitate”. O mare parte a lucrarii este dedicata numeroaselor reflectari ale normelor constitutionale la nivelul „institutiilor politice”, oferind o serie de repere constitutionale pentru corecta intelegere a institutiilor Parlamentului, Guvernului, Presedintelui Romaniei si a autoritatii judecatoresti. Sunt explorate de asemenea chestiuni problematice precum raspunderea politica a sefului statului, raspunderea politica si cea penala a membrilor Guvernului etc.

Lucrarea, aflata la a treia editie, este bazata pe o bibliografie bogata si actuala, fiind redactata in maniera clasica a unui curs adresat, in primul rand, studentilor viitori juristi, putand servi insa drept document de referinta si cercetatorilor, specialistilor, practicienilor si tuturor celor interesati de domeniul extrem de dinamic al dreptului constitutional contemporan.
Autor: Bianca SELEJAN-GUȚAN
Editura:Editura Hamangiu
Pagini:256
Data Apariției:2016
Colecție:Carte universitară
Incadrare:Drept constituțional
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-27-0571-824.

Drept constituțional și instituții politice. Vol. 1. Ediția a 3-a

Drept constitutional si institutii politice. Vol. 1 reprezinta o necesara actualizare a celei de-a doua editii a cursului de Drept constitutional si institutii politice al autoarei (2008), care reflecta numeroasele schimbari aparute in ultimii ani in acest domeniu extrem de important al dreptului, printre care: evolutiile „dreptului constitutional european”, odata cu adoptarea si intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, cu sublinierea principiilor desprinse atat de instantele constitutionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, cat si de Curtea de Justitie a Uniunii Europene privind raportul dintre legile fundamentale si dreptul Uniunii; modificarile recente privitoare la atributiile si regimul Curtii Constitutionale in Romania; crearea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si ultimele completari aduse Legii cetateniei etc.

Acest prim volum al lucrarii Drept constitutional si institutii politice debuteaza printr-o introducere in dreptul constitutional, urmata de consideratii asupra teoriei constitutiei, completate printr-un capitol de elemente de istorie constitutionala in Romania moderna si contemporana, ce face o incursiune interesanta in istoria constitutionalismului la noi in tara, de la origini si pana in prezent. Un capitol este dedicat justitiei constitutionale, marcandu-se dezvoltarile recente ale materiei, urmatoarea parte a lucrarii tratand teoria generala a statului, structura de stat si forma de guvernamant, precum si aspecte esentiale privind cetatenia romana. Nu in ultimul rand, sunt analizate drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor.

Drept constitutional si institutii politice, ed. a 3-a, este bazata pe o bibliografie bogata si actuala si redactata in maniera clasica a unui curs adresat in primul rand studentilor viitori juristi, putand servi insa drept document de referinta si cercetatorilor, specialistilor, practicienilor si tuturor celor interesati de domeniul extrem de dinamic al dreptului constitutional contemporan.
Autor: Bianca SELEJAN-GUȚAN, Manuel GUȚAN
Editura:Editura Hamangiu
Pagini:294
Data Apariției:2015
Colecție:Carte universitară
Incadrare:Drept constituțional
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-27-0409-423.

Răspunderea funcționarilor publici

Lucrarea evidentiaza caracterul complex si de maxima actualitate a problematicii functiei publice si functionarului public. Sunt abordate atat chestiuni de natura juridica, precum si o problematica adiacenta – mobbing-ul, care are un impact semnificativ in cadrul autoritatilor si institutiilor publice. Raspunderea juridica a functionarilor publici este abordata din perspectiva interdisciplinara, subliniind caracterul complex al acestei institutii juridice. Interesul este cu atat mai accentuat cu cat se constata o sporire a responsabilitatii in toate sectoarele activitatii publice.
Autor: Ana MOCANU-SUCIU
Editura:C.H. Beck
Pagini:280
Data Apariției:2016
Colecție:Praxis
Incadrare:Drept administrativ
Format:A5
ISBN:978-606-18-0509-922.

Tratat de drept procesual civil. Vol. II

Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional
Volumul al II-lea al Tratatului de drept procesual civil este consacrat căilor de atac, procedurilor speciale, executării silite și procesului civil internațional. La alcatuirea acestui volum au contribuit și reputați specialiști din domeniul Dreptului execuțional și al Dreptului internațional privat.

Exegeza realizata si in cuprinsul acestui volum este una aprofundata si concordanta cu ultimele orientari doctrinare in materie, autorii remarcand diferențele dintre noile reglementari procesuale si cele care au fost promovate in Codul anterior de procedura civila. Autorii au insistat cu deosebire asupra noutaților aduse de noul Cod de procedura civila in materia cailor legale de atac, cum sunt cele privitoare la procedura prealabila apelului si recursului, precum si la procedura de filtrare a recursurilor.

De asemenea, o analiza aparte este consacrata procedurii arbitrajului privat, dar si procedurilor speciale, insistandu-se in mod particular, asa cum este si firesc, asupra noilor proceduri speciale.

Materia executarii silite ocupa un loc important in sistemul noului Cod de procedura civila, iar textele care o reglementeaza au primit o „expansiune” semnificativa. De aceea, autorul acestei parți a Tratatului realizeaza o ampla investigație a progreselor realizate de legiuitor in materie, fara a exclude si unele note critice, determinate de un formalism exagerat.

Cu aceeasi persuasiune si staruința doctrinara este cercetat si procesul civil internațional, context in care se subliniaza particularitațile unor instituții in raport cu cele din dreptul comun, facandu-se referiri importante si la recentele reglementari ale Uniunii Europene in domeniu.

Colectivul de autori este incredințat ca si acest al doilea volum al Tratatului se va bucura de aceeasi receptivitate si va reprezenta un ghid teoretic si practic important nu doar pentru practicieni, ci si pentru studenții facultaților de drept, pentru tinerii absolvenți care azi sunt chemați sa contribuie la consolidarea statului de drept si la triumful justiției, atat de incercate chiar si in istoria moderna a dreptului.
Autor: Ioan LEȘ (coordonator), Călina JUGASTRU, Verginel LOZNEANU, Adrian CIRCA, Eugen HURUBA, Sebastian SPINEI
Editura:Universul Juridic
Pagini:1064
Data Apariției:2015
Colecție:I. Tratate
Incadrare:Drept procesual civil
Format:Academic
ISBN:978-606-673-334-221.

Drept internațional umanitar - Curs universitar

Autor: Laura-Maria CRĂCIUNEAN
Editura:Hamangiu
Pagini:360
Data Apariției:2014
Colecție:Carte universitară
Incadrare:Drept public + Drept privat
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-27-0000-320.

Persons. Obligations - Sequences Within The Romanian Civil Code

Fragments of legal reality, within a new legislative frame – is what we wanted to capture and add to the line of the doctrinal contributions subsequent to the entry into force of the Civil code. We improved, with new interpretations, thoughts laid on paper over the time; we added pages drawn from the regulation, in sequences of Persons and Obligations. At the confluence of internal and international, past, present and perspective, the sole acceptable methods are those conferring realism and moderation. With the certainty of the durability of the fundamental conceptions, that can be shaped and adapted through the vectors of consistency, wisdom and balance. Next to each of these aspects, we could fit more explanations and even completions – according to the case. But, as the thorns of the rose are part of its beauty, so the difficulties impossible to overcome through simple or unequivocal solutions, complete and justify the approach to fully grasp the legislator's words.
Autor: Călina JUGASTRU
Editura:LAMBERT Academic Publishing
Pagini:356
Data Apariției:2014
Colecție:Drept ( Law )
Incadrare:Drept ( Law )
ISBN:978-3-659-56459-819.

Reformele legislative, judiciare și administrative în lumea contemporană

Lucrarea intitulata „Reformele legislative, judiciare si administrative in lumea contemporana” reuneste articolele prezentate in cadrul evenimentului organizat de Asociatia Facultatilor de Drept Latine, ce a avut loc la Sibiu in perioada 13-15 iunie 2013.
Volumul sus-mentionat prezinta interes, prin prisma subiectelor abordate, atat pentru teoreticieni, cat si pentru practicieni.
Tema abordata este de maxima actualitate avand in vedere schimbarile care au avut loc in ultima perioada in lumea juridica. La eveniment au participat atat specialisti din tara, cat si din strainatate, iar materialele prezentate au evidentiat schimbarile majore suferite de sistemul juridic romanesc al societatii contemporane.
Autor: Ioan LEȘ, Eugen HURUBA
Editura:Universul Juridic
Pagini:312
Data Apariției:2014
Incadrare:Drept public + Drept privat
Format:Academic
ISBN:978-606-673-328-118.

Sisteme de drept comparate

Introducere in teoria generala a dreptului comparat
Lucrarea de fata incearca sa explice cititorului ca dreptul comparat nu reprezinta doar ceea ce se intelege pe scara larga astazi in Romania: un demers de descriere a modului in care anumite sisteme de drept straine reglementeaza diverse institutii juridice. Se uita, adesea, faptul ca a compara inseamna macar a juxtapune, a scoate in evidenta asemanari si deosebiri intre sistemele si institutiile juridice straine analizate. Pentru partizanii acestui tip de abordare, a compara inseamna a realiza un demers stiintific natural ce nu necesita niciun fel de expertiza de ordin metodologic. In acest context, dorim sa provocam cititorul la o perspectiva diferita, oferindu-i o baza teoretica minimala necesara pentru a se lansa in studiul comparativ aprofundat al dreptului. Tocmai de aceea, atragem atentia ca, in urma lecturarii acestei lucrari, studentul, masterandul, doctorandul, post-doctorandul si cercetatorul versat al dreptului nu vor deveni cu adevarat comparatisti. Pentru aceasta e nevoie de ani buni de experienta si reflectie in materie. Toti acestia vor avea insa posibilitatea sa stie cel putin de unde sa porneasca si, eventual, ce cale sa urmeze in analiza comparativa a dreptului.
Autor: Manuel GUȚAN
Editura:Hamangiu
Pagini:392
Data Apariției:2014
Colecție:Carte universitară
Incadrare:Drept public + Drept privat
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-27-0078-217.

Drept internațional public. Ediția a 2-a

Lucrarea de fata reprezinta o provocare de a intelege dreptul international public ca pe o entitate dinamica, in care se reflecta SCHIMBAREA.
Exista o societate internationala? Dar un drept aplicabil acesteia? Care este originea dreptului international public? Putem vorbi de un drept international independent de existenta statului si a natiunilor? Care este rolul individului in dreptul international public?
Sunt doar cateva din numeroasele intrebari ce va invita sa le aflati raspunsul in cele unsprezece capitole. De asemenea, exercitiile pentru seminar de la sfarsitul fiecarui capitol dau posibilitatea unei aprofundari logice si sistematice a materiei.
Aflata la cea de a doua editie, revazuta si amplu adaugita – pentru a reflecta ultimele dezvoltari in materie – si imbogatita cu jurisprudenta internationala, doctrina si legislatia ultimilor ani, lucrarea este adresata cu precadere studentilor, dar poate fi utila oricarui profesionist al dreptului ce manifesta interes pentru problematica abordata.
Autor: Bianca SELEJAN-GUȚAN, Laura-Maria CRĂCIUNEAN
Editura:Hamangiu
Pagini:344
Data Apariției:2014
Colecție:Carte universitară
Incadrare:Drept public + Drept privat
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-27-0086-716.

Elemente de drept notarial. Ediția 3

Despre lucrare
Lucrarea reprezinta un curs universitar indispensabil pentru formarea viitorilor juriști, cu deosebire a notarilor publici. Utilitatea unei atari lucrari este incontestabila și pentru toți juriștii interesați in cunoașterea principalelor reguli și proceduri notariale.
Necesitatea unei noi editii
Modificarea substanțiala a Legii nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012 a revoluționat in mare masura dreptul notarial, imprejurare in care s-a dovedit extrem de utila publicarea unei noi ediții a cursului de drept notarial, mai ales dupa republicarea legii din 2013. Noua ediție nu are pretenția unei monografii și nicidecum a unui veritabil Tratat de drept notarial, ci reprezinta o analiza a instituțiilor notariale in lumina ultimelor modificari legislative aduse in materia profesiei de notar public și a noilor proceduri notariale.
Din cuprins
• prezentarea Dreptului notarial in contextul legislativ actual: notiune, obiect, izvoare
• principiile activitatii notariale
• organizarea activitatii notariale
• competenta in materie notariala
• Statutul notarului public
• proceduri notariale
• controlul activitatii notariale
Puncte forte
• analiza instituțiilor notariale conform ultimelor modificari legislative aduse in materia profesiei de notar public și a noilor proceduri notariale
• abordare in contextul multiplicarii si diversificarii raporturilor civile interne si international
• prezentare sintetica pe institutii de drept notarial sustinuta de explicatii succinte
• elementele de teorie sunt completate cu aspecte practice din activitatea notariala
• formulare folosite in activitatea notariala
Despre autor
Profesor universitar la Facultatea de Drept a Universitații “Lucian Blaga” din Sibiu. Autor a mai multor lucrari cu caracter monografic, a unui Tratat de drept procesual civil, a unui Comentariu a NCPC și a peste 150 de studii și articole publicate in reviste de specialitate din țara și strainatate. Doctor honoris causa a Universitații “1 decembrie 1918” din Alba Iulia și a Universitații “Petru Maior” din Targu Mureș. Membru al Consiliului Științific al Institutului Internațional de Procedura civila și Executare Silita.
Public tinta
Lucrarea se adreseaza studenților Facultaților de drept, absolvenților acestora, masteranzilor, precum și tuturor celor care doresc sa-și perfecționeze cunoștințele spre a accede la profesia de notar public. Totodata, poate constitui un instrument util și pentru notarii publici, pentru judecatori, avocați, dar și pentru toți cei interesați de conținutul și semnificația instituțiilor notariale, indeosebi a noilor proceduri introduse recent in legislația romaneasca.
Autor: Ioan LEȘ
Editura:C.H. Beck
Pagini:216
Data Apariției:2014
Colecție:Drept
Incadrare:Drept civil
Format:A5
ISBN:978-606-18-0350-715.

Tratat de drept procesual civil. Vol. I

Principii și instituții generale. Judecata în fața primei instanțe
Procedura civila reprezinta una dintre cele mai importante garanții ale libertaților individuale, iar eficiența justiției depinde de raționalitatea și simplitatea regulilor pe care le promoveaza. In considerarea unei atare realitați, autorii Tratatului de drept procesual civil și-au propus sa realizeze o exegeza ampla și aprofundata a instituțiilor consacrate in noul Cod de procedura civila.
Tratatul ofera cititorilor o analiza comparativa a soluțiilor promovate de noua legislație procesuala și a celor statuate in alte coduri, in special europene, dar și in raport cu reglementarile Codului anterior de procedura civila. Opțiunile interpretative ale autorilor sunt adeseori novatoare, uneori chiar temerare, fara ca acestea sa faca abstracție de cele mai recente evoluții normative, doctrinare și jurisprudențiale in materie. O astfel de abordare este caracteristica oricarei activitați de investigare științifica. Poate de aceea azi, mai mult decat in secolele precedente, devin deosebit de actuale aserțiunile marelui jurist și filozof german Rudolf von Ihering, potrivit caruia „in domeniul dreptului, ca pretutindeni altundeva, istoria nu se opreste niciodata”.
Intreaga lucrare este conceputa ca un instrument indispensabil in procesul de aplicare și interpretare practica a normelor prescrise de noul Cod de procedura civila. Tratatul de drept procesual civil se adreseaza insa nu doar magistraților, avocaților, consilierilor juridici, mediatorilor și executorilor judecatorești, ci și celor interesați de resorturile doctrinare ale instituțiilor analizate. Suntem incredințați ca lucrarea de fața iși va dovedi utilitatea și pentru studenții facultaților de drept, pentru masteranzi și doctoranzi, pentru toți cei chemați sa slujeasca cu daruire, profesionalism și deplina imparțialitate justiția romaneasca.
Autor: Ioan LEȘ
Editura:Universul Juridic
Pagini:978
Data Apariției:2014
Colecție:I. Tratate
Incadrare:Drept procesual civil
Format:Academic
ISBN:978-606-673-318-214.

Dreptul persoanelor. Dreptul obligațiilor.

Secvențe în actualitatea Codului civil
Interferentele intre bioetica si drepturile personalitatii gasesc expresie normativa in contextul clonarii, selectiei eugenice a speciilor, eutanasiei, identificarii pe baza amprentei genetice, procrearii artificiale, prelevarii si transplantului de tesuturi si organe.
Relatia (uneori conflictuala) intre libertatea de expresie, dreptul publicului de a fi informat si drepturile personalitatii este tangenta informatiilor de actualitate. „Expunerea” vietii particulare sau exploatarea imaginii persoanei, aduc in lumina reflectoarelor nu doar cetateni obisnuiti, dar si personalitati. Limitele protectiei sunt de o geometrie flexibila, iar actiunea in indemnizare prilejuieste optici diverse asupra intinderii vietii particulare si asupra limitelor sale de protectie.
Probabil ca nicio tema din aria drepturilor personalitatii nu atinge cota de interes pe care o presupune viata privata. Codul civil roman reglementeaza dreptul la respectarea vietii private in panoplia prerogativelor intim atasate fiintei umane. Alaturi de valorile clasic ocrotite in perimetrul vietii private, si-au facut loc (jurisprudential – masiv; in reglementare – mai tarziu si timid) aspecte ce revendica un loc propriu: transsexualismul, domiciliul profesional, secretul comunicatiilor electronice si, de data recenta, protectia corpului, memoriei si vointei persoanei decedate. Probleme care se vadesc a fi nu doar „actualitate stringenta”, dar si chestiuni ce „ataca” filonul moral al fiintei umane.
Intre non-reglementare si justificari ample (de lege ferenda), actul juridic unilateral a primit locul cuvenit, mai ales prin consacrarea asteptata, ca sursa autonoma de obligatii. Plata are nuantele sale, cu noi accente, ca, de altfel si modalitatile obligatiilor. Imbogatirea fara justa cauza intregeste tabloul faptelor juridice licite (surse de obligatii) care se bucura de o reglementare explicita.
Fragmente de realitate juridica, intr-un cadru legislativ nou – este ceea ce am vrut sa surprindem si sa adaugam, pe firul contributiilor doctrinare consecutive intrarii in vigoare a Codului civil. Am valorificat, intr-o noua interpretare, ganduri predate hartiei in decursul timpului; am adaugat file desprinse din actualitatea reglementarii, in secvente de Persoane si de Obligatii. La confluenta dintre intern si international, dintre trecut, actualitate si perspectiva, singurele variante acceptabile sunt cele care confera realism si certitudine. Cu certitudinea perenitatii unor conceptii fundamentale, care pot fi modelate si adaptate prin vectorii consecventei, intelepciunii si echilibrului.
Autor: Călina JUGASTRU
Editura:Hamangiu
Pagini:368
Data Apariției:2014
Colecție:Biblioteca profesioniștilor
Incadrare:Drept procesual civil
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-678-871-713.

Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil

Lucrarea Reglementarea cailor de atac in dreptul procesual civil ofera o analiza comprehensiva a institutiei cailor de atac. Sunt prezentate si explicitate in primul rand reglementarile din noul Cod de procedura civila, noile concepte si configuratii pe care acesta le aduce in dreptul nostru, corelatiile si observatiile necesare. In egala masura sunt evidentiate evolutia istorica, fundamentele si marile principii care stau la baza acestor instrumente indispensabile ale procedurii judiciare civile. E cel putin un pas, speram, spre descifrarea deplina a sensului, semnificatiilor si caracteristicilor lor. De asemenea, este oferita o ampla perspectiva asupra reglementarilor in materie din dreptul comparat, fiind prezentate in mod sistematic reguli, institutii si solutii adoptate in Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda, Anglia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Ungaria. Aceasta maniera de abordare a sistemului cailor de atac face ca lucrarea sa se adreseze atat practicienilor si cercetatorilor dreptului, cat si studentilor din invatamantul juridic.
Autor: Sebastian SPINEI
Editura:Universul Juridic
Pagini:320
Data Apariției:2013
Colecție:Biblioteca profesioniștilor
Incadrare:Drept procesual civil
Format:A5
ISBN:978-606-673-098-312.

Drept civil. Succesiunile

Lucrarea Drept civil este un curs universitar destinat, mai intai studentilor in drept, dar si practicienilor dreptului, avocati, notari, judecatori etc.
Nevoia unei astfel de lucrari a fost determinata de aparitia si intrarea in vigoare a noului Cod civil, care aduce importante modificari si in materia succesiunilor.
Ca in orice curs universitar am infatisat metodic problematica specifica domeniului analizand, comparativ, ideile si concluziile doctrinei si ale practicii judecatoresti, bazate pe vechiul Cod civil, cu cele ale noului Cod. Solutiile si ideile avansate urmeaza, desigur, sa fie confruntate cu practica vietii juridice, caci la inceput fiind, abia viitorul ne va spune care au fost viabile si care nu.
Am urmarit concentrarea expresiei la strictul necesar, prin formulari logice simple si clare, dar in masura sa cuprinda intreaga paleta de idei necesar a fi comunicate si intelese de catre cititori.
Ne exprimam speranta ca lucrarea va fi apreciata si utila atat studentilor in drept cat si specialistilor consacrati.
Autor: Alexandru BACACI, Gheorghe COMANITA
Editura:Universul Juridic
Pagini:332
Data Apariției:2013
Colecție:Curs universitar
Incadrare:Drept și legislație
Format:Academic
ISBN:978-606-673-143-011.

Dreptul european al contractelor

Realități. Influențe. Domeniu de aplicare.
Teren privilegiat de afirmare a unui autentic voluntarism doctrinar si a initiativelor institutionale la nivelul Uniunii Europene, domeniul dreptului contractelor isi traieste propriile experiente sub impactul fenomenului mai larg al „europenizarii”.
Obiectivul unei imagini mai coerente asupra ansamblului eterogen de instrumente alcatuind dreptul european al contractelor in stadiul sau de dezvoltare actual, nefiind ignorate nici identitatile nationale ale contractului si nici noile forme de actiune angajate in materie, a animat intreg discursul lucrarii, legitimand dimensiunea comparativa, normativa si prospectiva a cercetarii intreprinse.
Autor: Gina ORGA-DUMITRIU
Editura:C.H. Beck
Pagini:416
Data Apariției:2013
Colecție:Drept european
Incadrare:Drept public
Format:A5
ISBN:978-606-18-0165-710.

Transplant constituțional și constituționalism în România modernă 1802-1866

Analiza evolutiilor ideologice, institutionale si politice este relevanta pentru o abordare contextualizata a constitutionalismului romanesc in secolul al XIX-lea, dar este departe de a contura intreaga complexitate a traditiei constitutionale romanesti. Pentru o mai buna intelegere, este necesar un demers explicativ care sa ia in considerare relatiile intime intre ideile constitutionale, institutiile si practicile constitutionale. Esentiala este constientizarea faptului ca toate acestea sunt unite prin intermediul transplantului constitutional. Cum constitutionalismul romanesc modern a fost departe de a fi o manifestare, cel putin in ceea ce priveste ideile si institutiile, el a fost creatia unui import constitutional. Prin urmare, modernizarea prin transplantare este una dintre cele mai remarcabile trasaturi ale traditiei constitutionale romanesti. Tocmai de aceea, in aceasta lucrare vom incerca sa raspundem unor probleme sensibile in ceea ce priveste: de ce constitutionalismul roman modern a fost construit prin import masiv de idei si institutii constitutionale din afara; care a fost impactul asupra societatii romanesti a modului in care aceste idei si institutii au fost importate; de ce acest transplant ar putea fi corect etichetat ca irational; care a fost reactia critica a intelectualitatii romanesti impotriva transplantului constitutional irational? In esenta, vom incerca sa demonstram urmatoarele posibile raspunsuri: constitutionalismul roman modern a fost construit prin import constitutional masiv; ca, din pricina cauzelor si actorilor sai, importul constitutional a fost in general irational; irationalitatea transplantului a dat nastere unei critici intelectuale intense, denumita „teoria formelor fara fond”, si faptul ca aceasta critica a fost in mod pertinent confirmata de esecul transplantului constitutional la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial.
Autor: Manuel GUȚAN
Editura:Hamangiu
Pagini:464
Data Apariției:2013
Colecție:Monografie
Incadrare:Drept și legislație
ISBN:606-678-239-59.

Conflictul de interese si protectia intereselor legitime ale cetatenilor europeni.

Ghidul de cooperare al cetateanului european. Conflictul de interese
Autor: Andreea Corina TARSIA
Editura:Hamangiu
Pagini:314
Data Apariției:2013
Colecție:Studii și Monografii
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-678-639-38.

Noul Cod de procedură civilă

Comentariu pe articole
La redactarea lucrarii au fost avute in vedere modificarile aduse prin O.U.G. nr. 4/2013 si prin Legea nr. 2/2013.
Codul anterior de procedura civila, ca de altfel si Codul civil, au supravietuit unor epoci extrem de diferite si adeseori neprielnice pentru procesul de eficientizare si democratizare a justitiei. In ultimele doua decenii legislatia procesuala a fost supusa insa unor modificari esentiale, determinate de necesitatea adaptarii ei la noile realitati social-economice din tara noastra.
Dupa mai bine de doua decenii de la reinstaurarea democratiei in Romania forul legislativ a reusit sa adopte un Nou Cod de procedura civila, eveniment care ar trebui sa reprezinte un moment de referinta in evolutia dreptului nostru. Sistemele juridice contemporane sunt de o mobilitate extraordinara, astfel ca, in mod natural, nici legislatia procesuala nu poate fi considerata una imuabila, ea fiind intodeauna perfectibila, ca orice opera umana. Dar, in acelasi timp, nu trebuie sa ignoram efectele deosebit de negative pe care le poate determina, adeseori, escaladarea procesului de legiferare, modificarile normative intempestive, formale si inconsecvente, care, din pacate, au culminat cu modificarea repetata a unui cod care nici nu a intrat in vigoare. Nadajduim insa ca noua noastra procedura civila isi va pastra traditionala caracteristica de a reprezenta cea mai stabila ramura a sistemului juridic. Un atare deziderat depinde, in mare masura, de modul de receptare de catre practicieni a noilor reglementari in materie. Doctrina ar trebui sa se alature si ea unor asemenea eforturi si sa contribuie la interpretarea noilor dispozitii legislative, cu pasiunea si rigoarea ce trebuie sa-i fie caracteristica.
Autor: Ioan LEȘ
Editura:C.H. Beck
Pagini:1424
Data Apariției:2013
Colecție:Comentarii Beck
Incadrare:Drept procesual civil
ISBN:978-606-18-0126-87.

Prejudiciul

Repere românești în context european
Apusul se ingemaneaza cu rasaritul la linia orizontului si creeaza, pentru o clipa, imaginea unui intreg. Tot asa, trecutul si prezentul dreptului civil interfereaza intr-un edificiu de proportii, gandit pentru a rezista veacurilor. Cifrul noii reglementari este reperabil; el poarta amprenta trecutului si tentatia unui nou inceput. Contine adevaruri rostite – initial in doctrina si in jurisprudenta.
Nu am urmat vreo schema clasica a prezentarii institutiei prejudiciului. Am configurat fizionomia acesteia, asa cum se desprinde ea din textele Codului civil. Am urmat firul legiferarii, de la prezenta prejudiciului intre coordonatele generale ale raspunderii civile si in randul conditiilor acesteia, relatia cu cauzele justificative, conditionarea tuturor formelor si varietatilor responsabilitatii, la reglementarea dedicata prejudiciului cauzat prin vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, prejudiciului rezultat din incalcarea drepturilor personalitatii, prejudiciului generat contractual si regimurilor speciale de indemnizare, la care Codul face trimitere expresa. O extensie priveste prejudiciul in spatiul Internet – un spatiu prea putin cercetat din perspectiva juridica, dar, deja, un loc comun in preocuparile cotidiene.
Am deschis doar poarta spre fascinanta reglementare a prejudiciului in noul Cod civil roman. Am gandit cateva arii tematice in care prejudiciul gaseste forme particulare de exprimare. Este loc pentru multa reflectie – asezata, inspirata, pusa in acord cu tendintele jurisprudentei si ale doctrinei relevante. Gestul legislativ din 2011 merita a fi continuat – constructiv – prin comentarii, dezbateri si propuneri – moderne dar atemporale, ferme dar flexibile.
Autor: Călina JUGASTRU
Editura:Hamangiu
Pagini:380
Data Apariției:2013
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-678-574-76.

Drept civil. Partea generală

În reglementarea noului Cod civil
Pentru orice jurist – dar si pentru simplul particular – dreptul civil, prin impactul sau cotidian, are o importanta deosebita. Dreptul civil reprezinta nu numai ramura de drept cea mai densa si elaborata, dar si domeniul care a creat, in principal, vocabularul si conceptele juridice; el este totodata acela care poate sa formeze in noi ceea ce se numeste spirit juridic.
Este sigur ca fara un studiu temeinic al dreptului civil nu se pot intelege celelalte ramuri ale dreptului privat. Dar acest studiu necesita in prealabil o vedere de ansamblu asupra principiilor si institutiilor dreptului civil. Acest preambul ne este oferit in mod traditional de „Partea generala” sau, cum se mai numeste, „Teoria generala” ori „Introducere in dreptul civil”
Inceputul studiului acestei discipline comporta inevitabil – datorita gradului mare de abstractizare – unele dificultati pentru lectorul neinitiat; orice inceput este greu. De aceea la baza elaborarii acestui curs a stat, in primul rand, o conceptie didactica; in acest sens cursul reda numeroase exemple si spete pentru a facilita intelegerea notiunilor si institutiilor tratate.
Manualul vrea sa atinga in acelasi timp doua teluri: unul de initiere a viitorilor nostri colegi, initiere absolut indispensabila pentru a accede la treptele urmatoare ale dreptului civil; celalalt, de orientare in materie a celor ce nu imbratiseaza profesiuni juridice. In mod firesc, analizele sunt intemeiate pe noul Cod civil si pe noul Cod de procedura civila.
Autor: Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU
Editura:Universul Juridic
Pagini:388
Data Apariției:2013
Colecție:II. Cursuri universitare
Incadrare:Drept civil
Format:Academic
ISBN:978-606-673-049-55.

Drept civil. Persoanele – în reglementarea noului Cod civil

Ediția a 2-a, revizuită și adăugită
Dreptul persoanelor este important nu numai pentru ca guverneaza si protejeaza omul, dar si pentru ca este implicat in toate celelalte ramuri ale dreptului: persoana este „inima” tuturor activitatilor juridice. Nu intamplator – dupa modelul lui Justinian – codurile moderne se deschid cu Dreptul persoanelor.
Prin acest curs universitar este prezentata materia persoanelor din perspectiva noului Cod civil, astfel cum a intrat in vigoare de la 1 octombrie 2011. Se are in vedere corpul uman (inclusiv prelevarea si transplantul de organe), drepturile personalitatii, inclusiv mult invocatul drept la respectarea vietii private, capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu, identificarea si ocrotirea persoanei fizice, precum si persoana juridica.
Autor: Ovidiu UNGUREANU, Cornelia MUNTEANU
Editura:Hamangiu
Pagini:352
Data Apariției:2013
Colecție:Carte universitară
Incadrare:Drept civil
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-522-886-34.

Protecția drepturilor intelectuale

Actualități și perspective
Cand ne uitam la cei 150 de ani de experienta romaneasca moderna de constructie a sistemului legal de protectie a drepturilor intelectuale, putem spune ca a evoluat. In acest domeniu, cu preponderenta, rezultatele depind de natura sociala a activitatii creatoare, de traditia si cultura societatii.
In prezent, domeniul protectiei drepturilor de proprietate intelectuala este supus unei extinderi pe orizontala, insotita cu o extindere pe verticala, in sensul in care ocrotirea tinde sa fie asigurata prin doua niveluri de protectie.
Lucrarea “Protectia drepturilor intelectuale” propune o abordare teoretica si practica a unor probleme legate de drepturile intelectuale. Din punct de vedere teoretic, analiza are ca fundament reglementarile drepturilor intelectuale in dreptul roman, prevederi moderne, dar incomplete, ceea ce creeaza dificultati in aplicare si conduce la necesitatea unor modificari legislative. Din punct de vedere al continutului practic al lucrarii, lucrarea prezinta o serie de hotarari si solutii nationale si straine (ale unor instante, a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a Oficiului de Armonizare a Pietei Interne, a Oficiului European de Brevete) in scopul crearii unei jurisprudente unitare.
Daca vrem ca, intr-adevar, sa realizam o armonizare a procedurilor si a sanctiunilor, atunci avem nevoie sa facem un pas mai mult decat o armonizare a legislatiilor. Armonizarea prin jurisprudenta CJUE va rezolva, probabil, doar problemele mai usoare, in timp ce problemele cu adevarat grele vor cadea tot pe spatele curtilor nationale. Adevaratul motiv al diversitatii solutiilor consta in balanta diferita a principiilor calauzitoare. O eventuala apropiere nu se va putea rezolva decat printr-o crestere a comunicarii directe intre curtile nationale ale diferitelor state.
Acest proces trebuie acompaniat cu o intelegere a traditiilor nationale ale statelor membre. Si aici intervine rolul curtilor si a doctrinei de a discuta despre aceste traditii si de a incerca armonizarea prin comunicare.
In acest context putem incadra demersul nostru, ce se adreseaza atat studentilor, cat si practicienilor.
Autor: Adrian CIRCA
Editura:Universul Juridic
Pagini:332
Data Apariției:2013
Incadrare:Drept privat
Format:Academic
ISBN:978-606-673-041-93.

Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul „uniți în diversitate”?

Redescoperirea impactului si a rolului pe care cultura le poate avea in sfera relatiilor sociale s-a reflectat, printre altele, si prin consacrarea diversitatii culturale ca valoare a comunitatii internationale. Adoptarea in anul 2001 a Declaratiei UNESCO privind diversitatea culturala a avut o dimensiune simbolica importanta in evolutia dreptului international public. Considerata, anterior acestui moment, o frana pusa in calea dezvoltarii, un obstacol in calea modernitatii, progresului ori a democratiei, diversitatea culturala a devenit resursa si sursa a dezvoltarii, democratiei, stiintei si pacii.
Implicandu-se in mod activ in conturarea acestei noi abordari la nivel international, Uniunea Europeana a devenit si principalul ei promotor si sustinator, transformand-o intr-un element esential al politicii sale externe. Relatia care s-a stabilit intre dreptul Uniunii si dreptul international general este una ce poate fi caracterizata printr-un castig pentru fiecare dintre partile implicate: dreptul international ofera institutiilor Uniunii instrumentele necesare pentru a atinge unitatea europeana si, in acelasi timp, Uniunea serveste la implementarea dreptului international al diversitatii culturale.
Lucrarea Protectia diversitatii culturale in dreptul international: modelul „uniti in diversitate”? incearca sa aduca o serie de argumente privind acest din urma aspect. Astfel, consideram ca Uniunea serveste, intr-adevar, la implementarea, dupa propriul sau model – „uniti in diversitate” –, a dreptului international al diversitatii culturale, contribuind, prin intermediul valorilor promovate in cadrul politicii sale externe, la consolidarea acestuia si la nivel mondial.
Autor: Laura-Maria CRACIUNEAN
Editura:Hamangiu
Pagini:256
Data Apariției:2013
Colecție:Monografii
Incadrare:Drept public + Drept privat
Format:Carte Broșată
ISBN:978-606-678-575-42.

Dreptul familiei. Ediția a VII-a

În reglementarea noului Cod civil
Nevoia elaborarii unui nou curs de dreptul familiei a fost determinata, evident, de adoptarea si intrarea in vigoare de la 1 octombrie 2011 a Noului Cod civil, care include de aceasta data si reglementarile privitoare la casatorie si familie. Configuratia juridica a multor institutii care privesc familia este in buna masura schimbata, cu importante consecinte practice pentru viata de fiecare zi. Prezentul curs, destinat in primul rand studentilor de la facultatile de drept, dar si practicienilor dreptului, avand la baza o prima lectura a noilor reglementari, analizeaza si explica sensul acestora si, pe cat se poate prefigura, consecintele practice pentru cei vizati. Este desigur un inceput, caci deslusirea corecta si adancita a textelor mai are nevoie de timp si de confruntarea cu practica. Nu in ultimul rand, sunt prezentate unele inadvertente in redactarea prevederilor legale, este semnalata lipsa de conciziune si precizie si sunt efectuate si propuneri de imbunatatire a continutului lor. Nadajduim ca va fi de folos pentru pregatirea studentilor de la facultatile de drept si cercetatorilor interesati de acest domeniu al dreptului.
Autor: Alexandru BACACI, Viorica-Claudia DUMITRACHE, Cristina Codruța HAGEANU
Editura:C.H. Beck
Pagini:348
Data Apariției:2012
Colecție:Curs universitar
Format:Curs Universitar
ISBN:978-606-18-0000-11.

Protecția drepturilor culturale în dreptul internațional

Principala provocare pe care lucrarea de faţă îşi propune să o aducă în prim-plan este legată de modul în care – având în vedere recentele dezvoltări legale, jurisprudenţiale şi doctrinare în materie – pot „să convieţuiască în armonie”, pe de o parte, drepturile omului, în general, şi drepturile culturale, iar, pe de altă parte, care este rezultatul interacţiunii dintre regula de drept (prin intermediul drepturilor culturale) şi cultură.
Autor: Laura-Maria CRĂCIUNEAN
Editura:C.H. Beck
Pagini:256
Data Apariției:2011
Colecție:Master
Incadrare:Drept public + Drept privat
Format:Academic 17 x 24 cm
ISBN:978-973-115-947-8Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept