Facultatea de Drept

Licență


print Printează    acest articol in format PDF Format PDF    

ADMITERE FACULTATEA DE DREPT SESIUNEA IULIE 2017
OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ

Drept | Administrație Publică


Vor fi examinaţi doar candidaţii interesaţi de programul de licenţă DREPT, forma de învăţământ cu frecvenţă (cursuri de zi).

Testul îşi propune să evalueze capacităţile logico-lingvistice ale candidaţilor, mai precis modul în care gândesc aceştia, precum şi cunoştinţele lor de vocabular.

Testul NU necesită o pregătire prealabilă, ori parcurgerea unei tematici şi a unei bibliografii predeterminate.

NU este necesară apelarea la meditaţii.

O gândire logică solidă şi stăpânirea, la nivel mediu, a vocabularului limbii române reprezintă premise ale performanţei academice şi fundamente ale unei cariere juridice de succes.


Adobe ReaderCriterii de admitere și condiții speciale – DREPT 2017

Adobe ReaderREGULAMENT ADMITERE 2017

Adobe ReaderADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Adobe ReaderGRILĂ ADMITERE 2016

Adobe ReaderGRILĂ ADMITERE 2015

Facultatea de Drept

Copyright © 2017 Facultatea de Drept