Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 12 DIN 02.06.2020

HCF 12 DIN 02.06.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 12 DIN 02.06.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]
HCF 11 DIN 27.05.2020

HCF 11 DIN 27.05.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 11 DIN 27.05.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]
HCF 10 DIN 26.05.2020

HCF 10 DIN 26.05.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 10 DIN 26.05.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]
PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea și combaterea contaminării cu virusul SARS-CoV2

PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea și combaterea contaminării cu virusul SARS-CoV2

Având în vedere măsurile reglementate prin: U. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015 0932 2o1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a <LLNK 12020     [...]
Pentru studentii fără mijloace tehnice examinari online

Pentru studentii fără mijloace tehnice examinari online

Dragi studenti, va rugam ca pana in data de 29.05 a.c., aceia dintre dumneavoastra care nu dispun de mijloace tehnice pentru sustinerea examenelor online (computer ori conexiune internet), ori care au sau vor lua cunostinta de asemenea situatii, sa ne semnaleze aceasta problema pentru a putea lua masuri. Putem comunica pe email, pe retelele sociale [...]
HCF 09 DIN 22.05.2020

HCF 09 DIN 22.05.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 09 DIN 22.05.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]
Chestionar de evaluare pentru absolvenți

Chestionar de evaluare pentru absolvenți

Dragi absolvenți ai Facultății de Drept promoția 2020, În scopul optimizării procesului de eliberare a fișelor de lichidare, vă rugăm să achitați taxa de școlarizare și să completați chestionarul de evaluare la link-ul de mai jos. Chestionar de evaluare a satisfacției studenților privind serviciile ULBS – DREPT „Chestionarul poate fi completat doar de pe adresa […]

HCF 8 DIN 11.05.2020

HCF 8 DIN 11.05.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 8 DIN 11.05.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]
HCF 7 DIN 11.05.2020

HCF 7 DIN 11.05.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 7 DIN 11.05.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]